Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Повод крымской войны: Повод и причины Крымской войны кратко

Содержание

Повод и причины Крымской войны кратко

Прочитайте висловлювання М. Лінча й розгляньте фотографію. У чому полягає невідповідність між ними? Чим Ви можете її пояснити? Якими історичними подія … ми? Мао Цзедун (ліворуч) і Чан Кайши (праворуч) погодилися співпрацювати заради перемоги над японцями. Фото. 1936 р. «У певному сенсі громадянська війна в Китаї не закінчилася; жодного офіційного мирного договору чи угоди ніколи не існувало. Дві китайські держави… — КНР і Тайвань — пішли різними шляхами… але кожна з них і досі стверджує, що саме вона є законним урядом усього Китаю». Майкл Лінч, англійський історик (Michael Lynch. The Chinese Civil War 1945-49. — Osprey Publishing, 2010. — http://alphahistory.com/chineserevolution/chinese-civil-war/) III. Індія • Які ідеї й чесноти М. К. Ганді привабили М. Л. Кінга? «Те інтелектуальне та моральне задоволення, якого я не отримав від… революційних методів Маркса й Леніна, від теорії суспільного договору Гоббса, від оптимістичного заклику Руссо “назад до природи”, від філософії надлюдини Ніцше, я знайшов у філософії ненасильницького опору Ганді. У мене з’явилося відчуття, що це був єдиний моральний та насправді справедливий метод, доступний пригнобленим у їхній боротьбі за свободу». Мартін Лютер Кінг, американський борець за громадянські права в 1960-х роках XX ст. (King М. L. Stride Toward Freedom. — N. У., 1958. — Р. 97) • Проаналізуйте уривок з історичного джерела й визначте: а) які права народу вважали основними; б) якою має бути реакція народу на антинародну політику уряду; в) які способи боротьби вважали найбільш прийнятними. «Англійський уряд в Індії не тільки позбавив індійський народ свободи, а й заснував свою політику на експлуатації мас; він підірвав економічне, політичне, культурне й духовне життя Індії. …Ми переконані, що варто нам тільки припинити… сплату податків, не вдаючись до насильства… і цей нелюдський режим буде приречений». З «Клятви в День незалежності», 26 січня 1930 р. (http://www.indiaofthepast.

org/contribute-memories/read-contributions/major-events-pre-1950/283-purna-swaraj-the-demand-for-full-independence-26-january-19 IV. Туреччина • Охарактеризуйте цілі й способи модернізації Туреччини за часів Кемаля Ататюрка за висловлюванням М. Акіоля та матеріалом § 16. «Вестернізація, незважаючи на свої переваги, не була ні демократичною, ні ліберальною. Адже Захід… наприкінці 1920-х і впродовж 1930-х років не був осередком ліберальної демократії; це була золота епоха авторитаризму… Система була заснована на культі особистості… асиміляціоністському націоналізмі… і домінуючій ролі уряду в економіці». Мустафа Акіоль, журналіст (Mustafa Akyok. Turkey after Ataturk / Newsweek. — 2010. — November 3) V. Латинська Америка • Чи згодні Ви з твердженням, що авторитаризм був більш характерний для латиноамериканських держав, ніж для країн на інших континентах? Відповідь обґрунтуйте. Наведіть приклади. «Майже кожна країна в регіоні… перебувала під владою авторитарних режимів. Попередні авторитарні режими були ліберальними й консервативними із середини 1800-х років і популістськими — з 1930-х років. …Спрямування нового авторитаризму, або… бюрократичного авторитаризму, було предметом захоплення й інтересу для багатьох провідників латиноамериканської політики. Генерали, які приходили до влади під гаслами бюрократичного авторитаризму, стверджували, що… завдяки бюрократичному авторитаризму регіон був урятований від повного економічного й соціального колапсу». Фіделіс Магалхаєс, тиморський історик (Magalhaes Fidelis M.L 2014. Bureaucratic Authoritarianism in Latin America: Re-assessing military’s salvation narrative. — Accessed, 2016. — May 22) • Розгляньте плакат часів військового протистояння між президентом Бразилії Ж. Варгасом та опозиційними силами в штаті Сан-Паулу. • Як Ви вважаєте, кому симпатизує автор плаката? На основі яких ознак чи деталей плаката Ви дійшли свого висновку? • Наскільки звичними для багатьох країн Латинської Америки були військові перевороти й авторитарні режими в міжвоєнний період? Наведіть приклади.
Бразильський політичний плакат. 1932 р. (Зображено прапор Сан-Паулу та традиційну фігуру Сан-Паулу, що тримає мініатюрного Ж. Варгаса).

Ответить на два вопроса.

Сделать описание города Пирей (5 класс) Заранее спасибо! ​

З якою метою було проголошено запровадження «безбожної п’ятирічки» та ліквідацію в СРСР до 1937 р. усіх релігійних конфесій і будь-яких зовнішніх вияв … ів релігійності?

короче, надо выписать самые важные моменты… главное кратко. помогите пж, а я вам мак оплачу❤​

Выскажите собственное мнение относительно экономического положения Беларуси с учетом экономических и технологических факторов​

Помогите пожалуйста!!!!Италия, Великобритания и Германия относятся к странам запада? ​

) Філософський зміст афоризму Аристотеля «Платон мені друг, але істина дорожча» 2) Філософський зміст афоризму Сократа «Я знаю, що я нічого не знаю» 3 … ) Чому саме софісти були першими адвокатами (за сучасною термінологією цього поняття) 4) Порівняти вчення стоїків та епікурейців в частині сенсу життя

d e l e t e d d e l e t e d

10 городов которые имели важное значение XlVв-XVв ответьте пожалуйста срочно​

кратко про причины, ход, итоги

Сила русского оружия и достоинства солдата производили значительное впечатление даже в проигранных войнах – были в нашей истории и такие. Восточная, или Крымская, война 1853-1856 гг. принадлежит к их числу. Но при этом восхищение досталось не победителям, а побежденным – участникам обороны Севастополя.

СОДЕРЖАНИЕПричины Крымской войны

В войне приняла участие Россия с одной стороны и коалиция в составе Франции, Турции, Англии и Сардинского королевства с другой. В отечественной традиции она названа Крымской – на территории полуострова Крым произошли наиболее значимые ее события. В зарубежной историографии принят термин «Восточная война». Причины ее сугубо практические, причем против нее не возражали все участники.

Реальным толчком к столкновению стало ослабление турков. Их страну в то время прозывали «больным человеком Европы», ну а сильные государства претендовали на «раздел наследства», то есть на возможности использования в своих интересах турецких владений и территорий.

Российской империи необходим был свободный проход военного флота через черноморские проливы. Она же претендовала на роль покровителя христианских славянских народов, желающих освободиться от турецкого ига, прежде всего болгар. Англичан особенно интересовал Египет (идея Суэцкого канала уже вызрела) и возможности удобного сообщения с Ираном. Французы не хотели допускать военного усиления россиян – на их престоле только что (официально со 2 декабря 1852 г.) оказался Луи-Наполеон Бонапарт III, племянник Наполеона I, разгромленного нашими (соответственно, усилился реваншизм).

Ведущие европейские государства не желали допустить превращения России в своего экономического конкурента. Франция из-за этого могла потерять положение великой державы. Англия опасалась российской экспансии в Средней Азии, что привело бы русских прямо к границам «ценнейшей жемчужины британской короны» – Индии. Турции же, неоднократно проигрывавшей в истории Суворову и Потемкину, просто не оставалось ничего другого, как положиться на помощь европейских «тигров» – иначе она могла попросту развалиться.

Только Сардиния не имела особых претензий к нашему государству. Ей просто пообещали за союзничество поддержку в противостоянии с Австрией, что и послужило для нее причиной вступления в Крымскую войну 1853-1856 гг.

Претензии Наполеона Малого

Воевать все были не против – причины к этому у всех были чисто прагматические. Но при этом англичане и французы явно превосходили наших в техническом отношении – имели нарезное оружие, дальнобойную артиллерию и паровую флотилию. Русские же были наглажены и надраены, отлично смотрелись на парадах, но воевали гладкоствольным старьем на деревянных парусниках.

В этих условиях Наполеон III, прозванный В. Гюго «Малым» за явную неспособность тягаться талантами с дядюшкой, решил ускорить события – не зря в Европе Крымскую войну считают «французской». Поводом он избрал спор по поводу принадлежности церквей в Палестине, на которые претендовали и католики, и православные. Обе не были отделены тогда от государства, и Россия была напрямую обязана поддержать претензии православия. Религиозная составляющая хорошо маскировала неприглядную реальность конфликта за рынки и базы.

Но Палестина-то находилась под контролем турков. Соответственно, Николай I отреагировал оккупацией дунайских княжеств, вассальных османам, и Турция после этого с полным основанием 4 (16 по европейскому летоисчислению) октября 1853 г. объявила России войну. Франции и Англии осталось быть «добрыми союзниками» и сделать то же 15 (27 марта) следующего года.

Сражения в ходе Крымской войны

Крым и Черное море выступили основным театром военных действий (примечательно, что в других регионах – на Кавказе, Балтике, Дальнем Востоке – наши войска действовали в основном успешно). В ноябре 1853 г. произошла Синопская битва (последний большой парусный бой в истории), в апреле 1854 г. англо-французские корабли обстреляли Одессу, а в июне состоялась первая стычка под Севастополем (обстрел укреплений с морской глади).

Источник карт и обозначений — https://ru.wikipedia.org

Именно главный черноморский порт империи был целью союзников. Суть боевых действий в Крыму сводилась к его захвату – тогда суда россиян оказался бы «бездомным». При этом союзники оставались в курсе того, что он укреплен только с моря, а с суши оборонительные сооружения у него отсутствуют.

Высадка сухопутных сил союзников в Евпатории в сентябре 1854 г. как раз имела целью захват Севастополя с суши обходным маневром. Российский главнокомандующий князь Меншиков защиту организовал скверно. Через неделю после высадки десант был уже в окрестностях нынешнего города-героя. Битва на Альме (8 (20) сентября 1854 г. ) задержала его продвижение, но в целом она была поражением отечественных войск из-за неудачного командования.

Но Севастопольская оборона показала, что наш солдат не утратил способности творить невозможное. Город продержался в осаде 349 дней, выдержал 6 массированных артиллерийских бомбардировок, хотя численность его гарнизона была примерно в 8 раз меньше числа штурмовавших (нормальным считается соотношение 1:3). Поддержки флота не было – устаревшие деревянные корабли просто затопили на фарватерах, пытаясь перекрыть проходы противника.

Пресловутой обороне сопутствовали другие известные, знаковые битвы. Описывать их кратко нелегко – каждая по-своему особенна. Так, та, что произошла под Балаклавой (13 (25) октября 1854 г.) считается закатом славы британской кавалерии – этот род войск понес в нем тяжелые безрезультатные потери. Инкерманская (24 октября (5 ноября) того же года) показало преимущества французской артиллерии над русской и плохое представление нашего командования о возможностях врага.

27 августа (8 сентября) 1855 г. Французы завладели Малаховым курганом – доминирующей над полисом укрепленной высотой, а через 3 дня заняли его. Падение Севастополя ознаменовало поражение нашей страны в войне – больше активные боевые действия не велись.

Герои Первой обороны

Ныне оборону Севастополя времен Крымской войны именуют Первой – в отличие от Второй, периода Великой Отечественной. Впрочем, ярких персонажей в ней не меньше, а может даже больше.

Руководителями ее выступали три адмирала – Корнилов, Нахимов, Истомин. Все они погибли, защищая главный полис Крыма, и похоронены в нем. Гениальный фортификатор, инженер-полковник Э.И. Тотлебен защиту эту пережил, но его вклад в нее был оценен далеко не сразу.

Здесь воевал артиллерийский поручик граф Л.Н.Толстой. Потом он опубликовал документальные «Севастопольские рассказы» и сразу превратился в «кита» отечественной литературы.

Севастополь – фактически родина диверсионного дела, основателем которого явился матрос П. М. Кошка. Оборонительные события внесли вклад и в полевую хирургию – впервые при операциях хирург Пирогов применил общий наркоз, появился институт медицинских сестер (основательница – Дарья Михайлова, известная под прозвищем Севастопольской).

«С той стороны» тоже были интересные участники событий. Французские военачальники Сент-Арно и Боске, бесспорно, были мастерами своего дела. Отличился тут и маршал (тогда генерал) Мак-Магон. В 1870 г. он в войне с Пруссией командовал армией под Седаном. Ее сдача выступила концом империи Наполеона III.

Печальные итоги и последствия Крымской войны

Итоги войны были зафиксированы Парижским миром весной 1856 г. Последствия для России были менее тяжелыми, чем можно было ожидать. Главная из них – запрет на проход через черноморские проливы и обладание военной флотилией и укреплениями на Черном море. Условия были нарушены 20 лет спустя.

Территориального ущерба мы не понесли, хотя и приобретений (на Кавказе и Дунае) лишились. Был изменен статус Дуная и Аландских островов на Балтике (там тоже запрещалась российская милитаризация).

Что же касается престижа, то он пострадал достаточно сильно, а Англия и особенно Франция чрезвычайно гордились этой победой. В Париже до сих пор есть Севастопольский бульвар. Но выводы были сделаны. Новый царь Александр II стал больше обращать внимание на техническое оснащение флота и армии.

Памятники Крыма событиям Восточной войны

Хотя Крымская война 1853-1856 гг. оказалась Россией и проиграна, отвага солдат и офицеров заслужила светлую память. Главным ее средоточием является музей «Севастопольская панорама» с грандиозным документальным полотном Ф. Рубо.

На Историческом бульваре и Малаховом кургане сохранены и превращены в музейные объекты позиции некоторых батарей. Музеями являются и береговые батареи, первыми принявшие бой – они хорошо сохранились и еще сравнительно недавно использовались по назначению. Музей истории Крымской войны недавно появился и в Евпатории.

Могилы трех адмиралов в Севастополе, что во Владимирском соборе-усыпальнице,  считаются городскими оберегами – город непобедим, пока они с ним. Символом также считается Памятник затопленным кораблям, украшающий ныне 200-рублевую купюру нового образца.

Каждую осень окрестности города-героя сотрясает канонада – это проходят исторические реконструкции на местах сражений (Балаклавского, Альминского и других). Участники исторических клубов не только демонстрируют технику и обмундирование тех времен, но и разыгрывают наиболее яркие эпизоды столкновений.

На местах наиболее значительных боев установлены (в разное время) памятники погибшим и ведутся археологические исследования. Их цель – полнее ознакомиться с солдатским бытом.

В реконструкциях и раскопках охотно принимают участие англичане с французами. Им и памятники в Крыму стоят – они ведь по-своему тоже герои, а то противостояние ни для кого не было вполне справедливым. И вообще – война закончилась.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!


Поражения и победы Крымской войны

Враги России

Россия с ее стремлением доминировать на Балканах (в качестве защитницы христианских народов) и в целом на Черном море, подходила Наполеону III на роль внешнего врага, с которым можно было посчитаться за поражение дяди в 1812 году. Кроме того, между ним и Николаем I возникла острая личная неприязнь из-за того, что последний считал нового императора Франции нелегитимным монархом.

Еще более антироссийски были настроены англичане. Победы России над Турцией и Персией они расценили как вторжение в сферу геополитических интересов Великобритании. В правящих кругах Британии считалось, что, подмяв под себя Османскую империю, Россия двинется в Индию.

Наиболее антироссийски был настроен лорд Пальмерстон, попеременно руководивший военным ведомством, министерством иностранных дел, а затем возглавивший правительство. Он давно искал повод для войны с Россией.

Поиск союзников и повода к войне

Война могла разразиться еще в конце 1836 года, когда русский военный корабль «Аякс» задержал у российских берегов Кавказа британскую шхуну «Виксен», нагруженную орудиями, порохом и ружьями. Груз предназначался горским повстанцам. Экипаж имел инструкции не избегать встреч с российскими военными кораблями и даже искать их.

Провокация была организована британским МИД. Однако Великобритания, привыкшая воевать чужими руками, не нашла на тот момент в Европе союзника, готового присоединиться к ней, и скандал был замят.

Пальмерстон продолжал искать единомышленников на континенте, обещая отдать Финляндию Швеции, Прибалтику — Пруссии, Крым и Кавказ — Турции, а между Пруссией и Россией (в качестве барьера) создать Польское королевство. С воцарением Наполеона III Пальмерстон приобрел столь необходимого ему компаньона для экспедиционной войны против России.

Спор о ключах

Османская империя к моменту начала Крымской войны находилась в серьезной зависимости от Франции и Великобритании. Оставалось найти лишь подходящий предлог, и он нашелся.

Между Францией и Россией давно шел спор о праве контроля над христианскими святыми местами в Палестине (входившей тогда в состав Османской империи). Первые требовали передать ключи от храмов католической общине, вторые — православной.

В подкрепление своих притязаний Франция прислала в Средиземное море эскадру. В ответ Россия ввела войска в принадлежащие Турции Молдавию и Валахию, до тех пор пока Османская империя не передаст ключи православной общине. После этого в Средиземном море появилась и британская эскадра.

Поражения турок на суше и на море

Чувствуя поддержку Англии и Франции, турецкий султан Абдул-Меджид I потребовал 9 октября 1853 года от России вывести свои войска из дунайских княжеств, а не дождавшись выполнения ультиматума, 16 октября того же года объявил ей войну.

Но военные действия не принесли османам громких побед ни на суше, ни на море. На Кавказе армия Абди-паши потерпела ряд поражений от русских войск, были взяты турецкие города Баязет и Карс. У берегов Анатолии, в гавани города Синоп 30 ноября 1853 года корабли под командованием вице-адмирала Нахимова разгромили турецкую эскадру.

Русские моряки не потеряли ни одного корабля, тогда как их враги недосчитались семь фрегатов и два корвета, а также своего командующего, вице-адмирала Осман-пашу, попавшего в плен. Кроме того, в ходе других боевых столкновений в Черном море был захвачен ряд турецких пароходов, которые вошли в состав Русского флота под новыми названиями.

Франция и Англия в роли защитников Османской империи

После этого на сцену вышли более серьезные игроки. Франко-британская эскадра появилась в Черном море, заявив российским представителям, что их появление связано с защитой турецких берегов от любого нападения. 29 января 1854 года Наполеон III потребовал отвести российские войска из Молдавии и Валахии и начать мирные переговоры с Турцией.

После отказа, 27 марта, Англия и Франция объявили войну России. Последняя не была готова к войне со столь мощной коалицией. Армия была вооружена в основном устаревшими гладкоствольными ружьями и гладкоствольной артиллерией. Русский флот считался сильным по оснащенности и выучке, но лишь третьим в мире — после британского и французского.

Получив стратегическую инициативу и пользуясь возможностями своего мощного флота, союзники атаковали противника сразу в нескольких местах. В апреле 1854 года была произведена бомбардировка Одессы, в июне франко-британские корабли подошли к Севастополю и завязали перестрелку с береговыми батареями.

Набеги и десанты

В июле союзные суда вошли в Балтику, однако подступы к Санкт-Петербургу, а также к главной российской морской базе, Кронштадту, были надежно перекрыты полутора тысячью морских мин, на которых подорвалось несколько кораблей вторжения. Несолоно хлебавши британцы и французы ушли.

Попытка повторения набега на Балтику в следующем, 1855-м году, потерпела фиаско по тем же причинам.

В конце августа — начале сентября 1854 года гарнизон Петропавловска-Камчатского под командованием адмирала Завойко отразил попытку штурма города со стороны англо-британской эскадры. Неприятельский десант был уничтожен, а командующий эскадрой Дэвид Прайс убит.

На севере России, в акватории Белого моря, английские моряки летом 1854 года предприняли ряд набегов, сжигая поморские поселки и конфискуя товары у встречных судов. Разграблению и бомбардировке подверглись Онежский и Соловецкий монастыри.

Год вместо недели

Началась Крымская война 1853–1856 гг.

4 (16) октября 1853 г. началась Крымская война, война России с коалицией Великобритании, Франции, Турции и Сардинии за господство на Ближнем Востоке.

К середине XIX в. Великобритания и Франция вытеснили Россию с ближневосточных рынков и подчинили своему влиянию Турцию. В то время Россия проводила активную политику, направленную на освобождение православных славянских народов из-под власти Турции. Чтобы ослабить Россию, Великобритания и Франция подталкивали Турцию на конфликт с Россией, обещая ей военную поддержку. Не без участия правительства Франции в 1850 г. возник спор между католическим и православным духовенством об обладании христианскими святынями в Святой Земле, которая находилась во владениях Турции. Провокацией, приведшей к началу войны, стала передача ключей от Вифлеемского храма Рождества Христова в руки католического духовенства. Этот акт был воспринят в России как оскорбление русского Императора.

В феврале 1853 г. Николай I направил в Константинополь чрезвычайного посла А. С. Меншикова, который ультимативно потребовал, чтобы православные подданные турецкого султана были поставлены под особое покровительство русского царя. Посольство оказалось безрезультатным. В ответ на это Россия 26 июня (8 июля) 1853 г. с целью оказать давление на Турцию ввела войска в Молдавию и Валахию, находившиеся под её протекторатом по условиям Адрианопольского мирного договора. В конце сентября 1853 г. Турция под угрозой войны потребовала вывода русских войск и, наконец, 4 (16) октября 1853 г. объявила войну России.

В 1853 г. и начале 1854 г. военные действия на всём театре военных действий были успешны для России. Русские войска одержали ряд побед на Кавказе, Черноморский флот уничтожил турецкий флот при Синопе. Видя неспособность Турции самостоятельно противостоять России, Великобритания и Франция в марте 1854 г. объявили России войну. В 1854 г. войска союзных Турции держав высадились в Крыму, нанесли ряд поражений российской армии и начали осаду Севастополя. В 1855 г. Россия оказалась в дипломатической изоляции. После падения Севастополя военные действия фактически прекратились.

Крымская война завершилась Парижским мирным договором, подписанным 18 (30) марта 1856 г. Поражение России, обусловленное её военной и экономической отсталостью, подтолкнуло правительство к началу преобразований, осуществлённых в ходе реформ 1860-1870-х гг.

Лит.: Богданович М. И. Восточная война 1853-1856 гг. СПб., 1877; То же [Электронный ресурс]. URL: http://history.scps.ru/crimea/bogdan00.htm; Зайончковский А. М. Восточная война 1853-1856 гг. СПб., 2002; То же [Электронный ресурс]. URL: http://adjudant.ru/crimea/zai00.htm; Тарле Е. В. Крымская война: в 2 т. М.; Л., 1941-1944; То же [Электронный ресурс]. URL: http://militera.lib.ru/h/tarle3/index.html.

См. также в Президентской библиотеке:

Алабин П. В. Четыре войны : походные записки в 1849, 1853, 1854-56, 1877-78 гг. Ч. 3: Защита Севастополя : (1854-1856). М., 1892;

Башмаков И. И. Осада Севастополя, или таковы русские : доблестно-геройская кончина вице-адмирала Корнилова. М., 1855;

Берг Н. Записки об осаде Севастополя. Т. 1. М., 1858;

Берг Н. Записки об осаде Севастополя. Т. 2. М., 1858;

Дубровин Н. Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя. Т. 1. СПб., 1900;

Дубровин Н. Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя. Т. 2. СПб., 1900;

Дубровин Н. Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя. Т. 3. СПб., 1900;

Ерошевич Г. К. Оборона Севастополя : штурм 6 июня 1855 г. СПб., 1909;

Ковалевский Е. П. Война с Турцией и разрыв с западными державами в 1853 и 1854 годах : с планами и картою. СПб., 1871;

Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Вып. 1. СПб., 1871;

Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Вып. 2. СПб., 1871;

Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Вып. 3. СПб., 1872;

Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Вып. 4. СПб., 1872;

Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Вып. 5. СПб., 1874;

Наумова Ю. А. Медицинские средства и потери русских войск в Крымскую войну // История военного дела: исследования и источники. Т. 1: Апрель-июль. 2012. С. 354-377;

Наумова Ю. А. Русская медицинская служба в Крымскую войну 1853-1856 гг. Автореф. дис. … ист. наук. М., 2009;

Отражена атака англо-французской эскадры на Петропавловск-Камчатский во время Крымской войны // День в истории. 5 сентября 1854 г.;

Русские на Дунае и на Чёрном море во время войны России с Турцией. М., 1854;

Столетие Военного министерства: 1802-1902. Т. 8. Ч. 4. Восточная война 1853-56 гг. СПб., 1911.

КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853–56 • Большая российская энциклопедия

КРЫ́МСКАЯ ВОЙНА́ 185356 (Вос­точ­ная вой­на), вой­на ме­ж­ду Рос. им­пе­ри­ей и коа­ли­ци­ей стран (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция, Ос­ман­ская им­пе­рия и Сар­дин­ское ко­ро­лев­ст­во), вы­зван­ная столк­но­ве­ни­ем их ин­те­ре­сов в бас­сей­не Чёр­но­го м., на Кав­ка­зе и Бал­ка­нах. Ог­ра­ни­чен­ные во­ен. дей­ст­вия ве­лись так­же на Бал­ти­ке, Бе­лом м. и Ти­хом океа­не.

Участники Крымской войны: 1 – штаб-офицер флота, 2 – матрос 30-го флотского экипажа, 3 – рядовой Селенгинского пехотного полка, 4 – рядовой 20-го полка Донского казачьего войск. .. Рис. Р. И. Маланичева

«Крымская война. Оборона Севастополя. Общий вид укреплений русских и союзных войск в 1854 году». Литография.

К сер. 19 в. Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция вы­тес­ни­ли Рос­сию с ближ­не­во­сточ­ных рын­ков и под­чи­ни­ли сво­ему влия­нию Ос­ман­скую им­пе­рию. Рос. пра­ви­тель­ст­во без­ус­пеш­но пы­та­лось до­го­во­рить­ся с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей о раз­де­ле сфер влия­ния на Ближ­нем Вос­то­ке, а за­тем ре­шило вос­ста­но­вить ут­ра­чен­ные по­зи­ции пря­мым на­жи­мом на Ос­ман­скую им­пе­рию. Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция спо­соб­ст­во­ва­ли обо­ст­ре­нию кон­флик­та, рас­счи­ты­вая ос­ла­бить Рос­сию и от­торг­нуть от неё Крым, Кав­каз и др. тер­ри­то­рии. Фор­маль­ным по­во­дом для К. в. по­слу­жи­ли спо­ры ме­ж­ду пра­во­слав­ным и ка­то­лич. ду­хо­вен­ст­вом из-за Свя­тых мест в Па­ле­сти­не, на­хо­див­ших­ся под по­кро­ви­тель­ст­вом Рос­сии и Фран­ции, а фак­ти­че­ски речь шла об ус­та­нов­ле­нии пре­об­ла­даю­ще­го влия­ния на ос­лаб­лен­ную Ос­ман­скую им­пе­рию, ко­то­рая на­дея­лась на по­мощь зап. стран в со­хра­не­нии гос­под­ства на Бал­ка­нах. В февр. 1853 чрез­вы­чай­ный по­слан­ник имп. Ни­ко­лая I адм. А. С. Мен­ши­ков по­тре­бо­вал от Пор­ты под­твер­жде­ния про­тек­то­ра­та Рос­сии над все­ми пра­во­слав­ны­ми в Ос­ман­ской им­пе­рии. Под­дер­жи­вае­мое Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей тур. пра­ви­тель­ст­во от­кло­ни­ло рос. но­ту и да­ло раз­ре­ше­ние на вход анг­ло-франц. эс­кад­ры в про­лив Дар­да­нел­лы. В свя­зи с этим Рос­сия ра­зо­рва­ла ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и 21 ию­ня (3 ию­ля) вве­ла вой­ска в Ду­най­ские кня­же­ст­ва – Мол­да­вию и Ва­ла­хию. Под­дер­жан­ный Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей, тур. сул­тан Аб­дул-Мед­жид 27 сент. (9 окт.) по­тре­бо­вал вы­во­да рос. войск из кня­жеств, а 4(16) окт. объ­я­вил Рос­сии вой­ну, ко­то­рая 20 окт. (1 но­яб.) в свою оче­редь объ­я­ви­ла вой­ну Ос­ман­ской им­пе­рии. К на­ча­лу вой­ны в Ду­най­ских кня­же­ст­вах бы­ла со­сре­до­то­че­на рос. ар­мия (83 тыс. чел.) под ко­манд. ген. от арт. М. Д. Гор­ча­ко­ва (с 1854 – ген.-фельдм. И. Ф. Пас­ке­ви­ча). На Кав­ка­зе зна­чит. часть рос. войск бы­ла во­вле­че­на в Кав­каз­скую вой­ну 1817–64, а для при­кры­тия рос.-тур. гра­ни­цы сфор­ми­ро­ван 30-ты­сяч­ный кор­пус (ген.-л. В. О. Бе­бу­тов). В Кры­му под рук. Мен­ши­ко­ва, на­зна­чен­но­го ко­ман­дую­щим Крым­ской ар­ми­ей и Чер­но­мор­ским фло­том, на­хо­ди­лось все­го 19 тыс. чел. В зап. об­лас­тях для при­кры­тия рос.-австр. гра­ни­цы и на се­ве­ро-за­па­де был ос­тав­лен круп­ный кон­тин­гент войск (256 тыс. чел.), ещё ок. 500 тыс. чел. ос­та­ва­лось во внутр. рай­онах Рос­сии.

Лорд Ф. Дж. Раглан, Омер-паша, Ж. Ж. Пелисье.

Пластуны пеших батальонов Черноморского казачьего войска, отличившиеся при защите Севастополя в 1854–55. Фото Е. Д. Фелицына. 2-я пол. 19 в.

Кон­крет­ных пла­нов ве­де­ния вой­ны про­тив­ни­ки не име­ли. Рос. пра­ви­тель­ст­во счи­та­ло, что сво­их це­лей мож­но до­бить­ся де­мон­ст­ра­ци­ей во­ен. си­лы, по­это­му по­сле всту­п­ле­ния в Ду­най­ские кня­же­ст­ва ак­тив­ных дей­ст­вий не пред­при­ни­ма­ло. Это да­ло воз­мож­ность Ос­ман­ской им­пе­рии за­вер­шить стра­те­гич. раз­вёр­ты­ва­ние сво­ей ар­мии к кон­цу сен­тяб­ря. Осн. си­лы тур. войск (143 тыс. чел.) под ко­манд. Омер-па­ши (ав­ст­ри­ец Лат­тас, пе­ре­шед­ший на тур. служ­бу) бы­ли со­сре­до­то­че­ны на Ду­най­ском ТВД. На Кавк. ТВД на­хо­ди­лась Ана­то­лий­ская ар­мия Аб­ди-па­ши (ок. 100 тыс. чел.). Не­смот­ря на чис­лен­ное пре­вос­ход­ст­во, тур. ко­ман­до­ва­ние ожи­да­ло всту­п­ле­ния в вой­ну со­юз­ни­ков, по­это­му в кам­па­нии 1853 на Ду­най­ском ТВД во­ен. дей­ст­вия ши­ро­ко­го раз­ма­ха не по­лу­чи­ли. На Кавк. ТВД во­ен. дей­ст­вия на­ча­лись в окт. 1853 вне­зап­ным на­па­де­ни­ем и за­хва­том тур. вой­ска­ми рос. по­ста Св. Ни­ко­лая. Гл. си­лы тур. ар­мии под ко­манд. Аб­ди-па­ши (ок. 20 тыс. чел.) на­сту­па­ли на Алек­сан­д­ро­поль (Гюм­ри), а 18-ты­сяч­ный кор­пус Али-па­ши – на Ахал­цих. В бо­ях у Ба­ян­ду­ра (под Алек­сан­д­ро­по­лем) и под Ахал­ци­хом пе­ре­до­вые от­ря­ды рос. войск нанес­ли по­ра­же­ние тур. вой­скам и ос­та­но­ви­ли их про­дви­же­ние. В Баш­ка­дык­лар­ском сра­же­нии 1853 бы­ли раз­гром­ле­ны гл. си­лы тур. ар­мии на Кав­ка­зе. Рос. Чер­но­мор­ский флот с на­ча­ла К. в. ус­пеш­но дей­ст­во­вал на мор. ком­му­ни­ка­ци­ях про­тив­ни­ка, бло­ки­ро­вал тур. флот в пор­тах. Рос. эс­кад­ра под ко­манд. ви­це-адм. П. С. На­хи­мо­ва 18(30) но­яб. в Си­ноп­ском сра­же­нии 1853 пол­но­стью унич­то­жи­ла тур. эс­кад­ру. Этой по­бе­дой рос. флот за­вое­вал гос­под­ство на Чёр­ном м. и ли­шил тур. вой­ска на Кав­ка­зе под­держ­ки с мо­ря. В то же вре­мя воен. сла­бость Ос­ман­ской им­пе­рии пред­оп­ре­де­ли­ла всту­п­ле­ние в вой­ну Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции, ко­то­рые 23.12.1853 (4.1.1854) вве­ли со­еди­нён­ный со­юз­ный флот в Чёр­ное мо­ре. Про­тест Рос­сии про­тив на­ру­ше­ния ме­ж­ду­нар. кон­вен­ции о про­ли­вах был от­верг­нут, рос. пра­ви­тель­ство ра­зо­рва­ло ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с эти­ми стра­на­ми.

В кам­па­нии 1854 на Ду­най­ском ТВД рос. ко­ман­до­ва­ние пред­при­ня­ло по­пыт­ку уп­ре­дить со­юз­ни­ков, раз­гро­мить тур. ар­мию и из­ме­нить ход вой­ны. Во­ен. дей­ст­вия на­ча­лись 11(23) мар­та пе­ре­пра­вой рос. войск од­но­вре­мен­но в рай­онах Браи­ло­ва, Га­ла­ца и Из­маи­ла, за­хва­том Исак­чи, Тул­чи, Ма­чи­на, а за­тем Гир­со­во. На­род Бол­га­рии при­вет­ст­во­вал рос. вой­ска как ос­во­бо­ди­те­лей от тур. ига. В Сев. Гре­ции вспых­ну­ло ан­ти­ту­рец­кое вос­ста­ние, од­на­ко даль­ней­шее на­сту­п­ле­ние рос. войск бы­ло при­ос­та­нов­ле­но из-за не­ре­ши­тель­но­сти М. Д. Гор­ча­ко­ва. Лишь 4(16) мая по при­ка­зу имп. Ни­ко­лая I на­ча­лась оса­да Си­ли­ст­рии. Про­во­лоч­ки с на­ча­лом кам­па­нии по­зво­ли­ли Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции офор­мить во­ен. -по­ли­тич. со­юз, раз­ра­бо­тать план со­вме­ст­ных дей­ст­вий и за­вер­шить под­го­тов­ку экс­пе­диц. войск. 15–16(27–28).3.1854 эти стра­ны объ­я­ви­ли вой­ну Рос­сии и рус.-тур. вой­на пе­ре­рос­ла в вой­ну Рос­сии с коа­ли­ци­ей ев­роп. го­су­дарств. Анг­ло-франц. флот (34 ли­ней­ных ко­раб­ля, 55 фре­га­тов, в осн. па­рус­но-па­ро­вые с вин­то­вы­ми дви­га­те­ля­ми), пе­рей­дя к ак­тив­ным дей­ст­ви­ям на Чёр­ном м., под­верг об­стре­лу Одес­су и др. при­мор­ские го­ро­да, бло­ки­ро­вал рос. флот (14 па­рус­ных ли­ней­ных ко­раб­лей и 6 фре­гатов; 6 па­ро­хо­доф­ре­га­тов) в Се­ва­сто­по­ле. В на­ча­ле апр. 1854 Ав­ст­рия со­вме­ст­но с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей вы­дви­ну­ла уль­ти­ма­тив­ные тре­бо­ва­ния, под­дер­жан­ные Прус­си­ей, по вы­во­ду рос. войск из Мол­да­вии и Ва­ла­хии. По­пыт­ки рос. ди­пло­ма­тов до­бить­ся со­гла­сия ев­роп. стран на вы­вод фло­та со­юз­ни­ков из Чёр­но­го м. в об­мен на при­ня­тие их ус­ло­вий ус­пе­ха не име­ли. К кон­цу ав­густа рос. ар­мия по­ки­ну­ла за­ни­мае­мые тер­ри­то­рии, ко­то­рые бы­ли ок­ку­пи­ро­ва­ны ав­ст­рий­ца­ми.

В ию­не – ию­ле анг­ло-фран­ко-тур. экс­пе­диц. вой­ска (62 тыс. чел., 134 по­ле­вых и 114 осад­ных ору­дий) под ко­манд. франц. мар­ша­ла А. Ж. Л. Сент-Ар­но и брит. ген. Ф. Дж. Раг­ла­на со­сре­до­то­чи­лись в Вар­не, а 1–6(13–18) сент. вы­са­ди­лись в Ев­па­то­рий­ской бух­те. По­пыт­ка ос­та­но­вить про­дви­же­ние про­тив­ни­ка на ру­бе­же р. Аль­ма (см. Аль­мин­ское сра­же­ние 1854) при­ве­ла к по­ра­же­нию рос. ар­мии, ко­то­рая ото­шла вна­ча­ле к Се­ва­сто­по­лю, а за­тем в рай­он Бах­чи­са­рая, ос­та­вив Се­ва­сто­поль без при­кры­тия су­хо­пут­ных войск. Вой­ска со­юз­ни­ков по­до­шли к го­ро­ду с юга. Анг­ли­ча­не за­хва­ти­ли Ба­лак­ла­ву, а фран­цу­зы – Ка­мы­шо­вую бух­ту, где бы­ли соз­да­ны ты­ло­вые ба­зы для обес­пе­че­ния по­сле­дую­щих бое­вых дей­ст­вий. В Се­ва­сто­по­ле 13(25) сент. объ­я­ви­ли осад­ное по­ло­же­ние, на­ча­лась Се­ва­сто­поль­ская обо­ро­на 1854–55. По­пыт­ка со­юз­но­го ко­ман­до­ва­ния за­хва­тить Се­ва­сто­поль по­сле 9-днев­но­го арт. об­стре­ла, на­ча­то­го 5(17) окт., окон­чи­лась не­уда­чей. Огонь рос. ба­та­рей на­нёс ощу­ти­мый урон осад­ной ар­тил­ле­рии и ко­раб­лям про­тив­ни­ка, что за­ста­ви­ло Раг­ла­на и ген. Ф. Кан­ро­бе­ра (за­ме­нив­ше­го Сент-Ар­но) от­ло­жить штурм. Рос. вой­ска 13(25) окт. пред­при­ня­ли по­пыт­ку за­хва­та ук­ре­п­лён­ной ба­зы англ. войск в рай­оне Ба­лак­ла­вы. Чор­гун­ский от­ряд (ген.-л. П. П. Ли­п­ран­ди) под при­кры­ти­ем от­ря­да ген.-м. О. П. Жа­бок­рит­ско­го за­хва­тил 1-ю ли­нию ре­ду­тов, на­нёс по­ра­же­ние англ. ка­ва­ле­рии, од­на­ко раз­вить так­тич. ус­пех не уда­лось. Но­вый, ге­не­раль­ный, штурм Се­ва­сто­по­ля, на­зна­чен­ный со­юз­ни­ка­ми на 6(18) но­яб., был со­рван Ин­кер­ман­ским сра­же­ни­ем 1854, в ко­то­ром, не­смот­ря на по­ра­же­ние рос. войск, про­тив­ник по­нёс зна­чит. по­те­ри и, от­ка­зав­шись от штур­ма, пе­ре­шёл к дли­тель­ной оса­де го­ро­да.

На Кавк. ТВД тур­ки со­сре­до­то­чи­ли ар­мию Мус­та­фы За­риф-па­ши чис­лен­но­стью до 120 тыс. чел. и в мае 1854 пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние на алек­сан­д­ро­поль­ском и ку­та­ис­ском на­прав­ле­ни­ях про­тив 40-ты­сяч­но­го кор­пу­са В. О. Бе­бу­то­ва. Гл. си­лы кор­пу­са (18 тыс. чел.) в это вре­мя от­ра­жа­ли втор­же­ние в Вост. Гру­зию от­ря­дов гор­цев под пред­во­ди­тель­ст­вом Ша­ми­ля. Не­смот­ря на это, рос. вой­ска, дей­ст­вуя отд. от­ря­да­ми, раз­гро­ми­ли ту­рок на р. Чо­рох, в Кю­рюк-Да­рин­ском сра­же­нии 1854 и за­ня­ли Бая­зет.

Вес­ной 1854 на­ча­лись бое­вые дей­ст­вия на Бал­тий­ском м., ку­да бы­ли на­прав­ле­ны англ. и франц. эс­кад­ры под ко­манд. ви­це-ад­ми­ра­лов Ч. Ней­пи­ра и А. Ф. Пар­се­валь-Де­ше­на (11 вин­то­вых и 15 па­рус­ных ли­ней­ных ко­раб­лей, 32 па­ро­хо­до­ф­ре­га­та и 7 па­рус­ных фре­га­тов). Балт. флот со­сто­ял из 26 па­рус­ных ли­ней­ных ко­раб­лей, 25 фре­га­тов и кор­ве­тов, из ко­то­рых толь­ко 11 бы­ли па­ро­вы­ми. Для обо­ро­ны баз с мо­ря рос. мо­ря­ки впер­вые ис­поль­зо­ва­ли мин­ные за­гра­ж­де­ния. 4(16) авг. про­тив­ни­ку уда­лось ов­ла­деть осн. рос. ук­ре­п­ле­ни­ем на Аланд­ских о-вах – Бо­мар­зун­дом. По­пыт­ки вы­са­дить др. де­сан­ты окон­чи­лись не­уда­чей. Осе­нью 1854 со­юз­ные ко­раб­ли по­ки­ну­ли Бал­тий­ское м. На се­ве­ре в 1854 неск. англ. и франц. ко­раб­лей во­шли в Бе­лое м. и без­ус­пеш­но пы­та­лись ата­ко­вать Со­ло­вец­кие о-ва. На Даль­нем Вос­то­ке в авг. 1854 анг­ло-франц. эс­кад­ра пред­при­ня­ла по­пыт­ку ов­ла­деть Пе­тро­пав­лов­ским Пор­том (см. Пе­тро­пав­лов­ска обо­ро­на 1854). Од­на­ко, по­тер­пев по­ра­же­ние, со­юз­ная эс­кад­ра уш­ла от бе­ре­гов Кам­чат­ки. Бое­вые дей­ст­вия на этих ТВД име­ли вто­ро­сте­пен­ное зна­че­ние, со­юз­ни­ки пре­сле­до­ва­ли цель за­ста­вить рос. ко­ман­до­ва­ние от­влечь их си­лы от гл. те­ат­ра – Крым­ско­го. В де­каб­ре к вра­ж­деб­ной Рос­сии анг­ло-франц. коа­ли­ции под­клю­чи­лась Ав­ст­рия (см. Вен­ский со­юз­ный до­го­вор 1854), од­на­ко в во­ен. дей­ст­ви­ях уча­стия не при­ни­ма­ла.

14(26).1.1855 по тре­бо­ва­нию Фран­ции в вой­ну всту­пи­ло Сар­дин­ское ко­ро­лев­ст­во, на­пра­вив­шее в Крым 15-ты­сяч­ный кор­пус (ген. А. Ла Мар­мо­ра). В фев­ра­ле рос. ко­ман­до­ва­ние пред­при­ня­ло не­удач­ную по­пыт­ку ов­ла­деть Ев­па­то­ри­ей, по­сле че­го всту­пив­ший на пре­стол имп. Алек­сандр II сме­стил с по­ста ко­манд. Крым­ской ар­ми­ей (128 тыс. чел., в т. ч. 43 тыс. чел. в Се­ва­сто­по­ле) А. С. Мен­ши­ко­ва и на­зна­чил вме­сто не­го М. Д. Гор­ча­ко­ва. Од­на­ко сме­на ко­ман­дую­щих уже не мог­ла из­ме­нить по­ло­же­ние дел. В те­че­ние вес­ны и ле­та 1855 со­юз­ные вой­ска (175 тыс. чел.) про­ве­ли 5 мно­го­су­точ­ных арт. об­стре­лов и пред­при­ня­ли неск. штур­мов Се­ва­сто­по­ля. В ре­зуль­та­те по­след­не­го из них 27 авг. (8 сент.) бы­ла за­хва­че­на клю­че­вая по­зи­ция в сис­те­ме обо­ро­ны Се­ва­сто­по­ля – Ма­ла­хов кур­ган. Рос. ко­ман­до­ва­ние при­ня­ло ре­ше­ние по­ки­нуть го­род и пе­рей­ти на сев. бе­рег Се­ва­сто­поль­ской бух­ты. Ос­тав­шие­ся ко­раб­ли бы­ли за­то­п­ле­ны. Ос­лаб­лен­ные со­юз­ные вой­ска, за­няв юж. часть го­ро­да, не смог­ли про­дол­жать на­сту­п­ле­ние.

На Бал­тий­ском м. в 1855 дей­ст­во­ва­ли анг­ло-франц. эс­кад­ры (20 вин­то­вых ли­ней­ных ко­раб­лей, 32 па­ро­хо­доф­ре­га­та и кор­ве­та, 18 др. су­дов) под ко­манд. контр-ад­ми­ра­лов Р. Дан­да­са и Ш. Пе­но. По­сле под­ры­ва не­сколь­ких ко­раб­лей на рос. ми­нах у Крон­штад­та про­тив­ник ак­тив­но­сти не про­яв­лял. Его дей­ствия в осн. ог­ра­ни­чи­ва­лись бло­ка­дой и об­стре­лом по­бе­ре­жья. В кон­це ию­ля он без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­хва­тить Гель­синг­форс (Хель­син­ки) и при­кры­вав­шую его кре­пость Свеа­борг. К кон­цу но­яб­ря анг­ло-франц. эс­кад­ры по­ки­ну­ли Бал­тий­ское м. На Бе­лом м. 6 ко­раб­лей со­юз­ни­ков в ию­не – сен­тяб­ре ве­ли бло­кад­ные дей­ст­вия, эф­фек­тив­ность ко­то­рых бы­ла не­зна­чи­тель­ной. На Кавк. ТВД в мае на­ча­лось на­сту­п­ле­ние гл. сил Отд. Кавк. кор­пу­са (ген. от инф. Н. Н. Му­равь­ёв; 40 тыс. чел.) на эр­зу­рум­ском на­прав­ле­нии и по­сле­дую­щая бло­ка­да 33-ты­сяч­но­го тур. гар­ни­зо­на в кре­по­сти Карс. Вы­сад­ка на Чер­но­мор­ском по­бе­ре­жье Кав­ка­за тур. экс­пе­диц. кор­пу­са Омер-па­ши (45 тыс. чел.) и его на­сту­п­ле­ние из Су­ху­ма с це­лью де­бло­ка­ды Кар­са ус­пе­ха не име­ли. Ли­шён­ный под­держ­ки гар­ни­зон кре­по­сти 16(28) но­яб. ка­пи­ту­ли­ро­вал. Омер-па­ша с ос­тат­ка­ми раз­гром­лен­но­го кор­пу­са ото­шёл к Су­ху­му, от­ку­да в февр. 1856 на ко­раб­лях эва­куи­ро­вал­ся в Тур­цию. До­ро­га на Эр­зу­рум ока­залась от­кры­той, но при­ход зи­мы и за­труд­не­ния с под­во­зом про­до­воль­ст­вия не по­зво­ли­ли рос. вой­скам про­дол­жить на­сту­п­ле­ние. К это­му вре­ме­ни во­ен. и эко­но­мич. воз­мож­но­сти сто­рон бы­ли прак­ти­че­ски ис­чер­па­ны, во­ен. дей­ст­вия пре­кра­ти­лись на всех ТВД. По­сле смер­ти имп. Ни­ко­лая I во­зоб­но­ви­лись пе­ре­го­во­ры в Ве­не, а 18(30).3.1856 был под­пи­сан Па­риж­ский мир 1856, под­вед­ший итог Крым­ской вой­не.

По­ра­же­ние в К. в. бы­ло обу­слов­ле­но эко­но­мич. и во­ен. от­ста­ло­стью Рос­сии, гро­мозд­кий за­бю­ро­кра­ти­зи­ров. ап­па­рат гос. управ­ле­ния не смог обес­пе­чить под­го­тов­ку стра­ны к вой­не, а ошиб­ки рос. ди­пло­ма­тии при­ве­ли к по­ли­тич. изо­ля­ции Рос­сии. Вой­на яви­лась важ­ным эта­пом в раз­ви­тии во­ен. иск-ва. По­сле неё ар­мии боль­шин­ст­ва стран бы­ли ос­на­ще­ны на­рез­ным ору­жи­ем, па­рус­ный флот за­ме­нён па­ро­вым. В хо­де К. в. об­на­ру­жи­лась не­со­стоя­тель­ность так­ти­ки ко­лонн, по­лу­чи­ли раз­ви­тие так­ти­ка стрелк. це­пей и эле­мен­ты по­зиц. вой­ны. Ре­зуль­та­ты К. в. обу­сло­ви­ли про­ве­де­ние эко­но­мич., со­ци­аль­ных и во­ен. ре­форм в Рос­сии. По­те­ри рос. ар­мии за вре­мя вой­ны со­ста­ви­ли св. 522 тыс. чел., ту­рок – ок. 400 тыс. чел., фран­цу­зов – 95 тыс. чел., анг­ли­чан – 22 тыс. чел.

9 сентября: есть повод…

Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года.

Далеко не всегда в конкурсах участвуют представительницы слабого пола с классическими параметрами 90-60-90. Жюри выделяют особ, наделенных неповторимой красотой, заключающейся в своеобразии внешнего вида.

Помимо конкурсов красоты в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.

9 сентября 1855 года, после тяжелейших боев, завершилась 349-дневная оборона Севастополя в годы Крымской войны 1853–1856 годов. В связи с этим событием ежегодно 9 сентября в Севастополе проходят мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, павших при обороне города и в годы войны.

Крымская война (1853–1856) – это война России с коалицией стран в составе Великобритании, Франции, Турции и Сардинии, вызванная столкновением их интересов в бассейне Черного моря, на Кавказе и Балканах. Главные события войны развернулись на Крымском полуострове, где находилась главная российская военно-морская база на Черном море – порт Севастополь, потеряв который Россия лишалась возможности контролировать Черное море и проводить активную политику на Балканах.

Основная операция войск коалиции была начата в Крыму в сентябре 1854 года. Русская армия попыталась остановить продвижение неприятеля, но потерпела поражение. Хотя Севастополь имел достаточно надежную защиту с моря, но с суши город был почти беззащитен. Усилиями горожан, солдат и матросов в считанные дни была создана мощная система оборонительных сооружений. Чтобы не допустить прорыва неприятельского флота в Севастопольскую бухту, у входа в нее было затоплено несколько русских судов.

(13) 25 сентября 1854 года в Севастополе было объявлено осадное положение, а вскоре союзники предприняли первую бомбардировку Севастополя (во время которой погиб вице-адмирал В.Корнилов, руководивший обороной Севастополя). Однако беспримерная стойкость русских войск, нанесших противнику значительный урон, заставила командование коалиции отказаться от попытки ускоренного штурма Севастополя и вынудила их перейти к длительной осаде. Условия обороны города были тяжелейшими, но защитники стойко держались и даже совершали смелые вылазки. Но с каждым днем число защитников таяло.

В ходе последовавших боевых действий союзникам удалось, используя техническое отставание русских войск и нерешительность русского командования, сконцентрировать количественно и качественно превосходящие силы армии и флота на Черном море и, нанеся российской армии ряд поражений, после годичной осады захватить Севастополь.

Это произошло (27 августа) 8 сентября 1855 года, когда в результате штурма город был взят войсками союзников, а остатки гарнизона русских войск затопили сохранившиеся корабли, взорвали уцелевшие бастионы и отступили. Бои за Севастополь завершились. Союзники потеряли за время этой операции около 72 тысяч человек (не считая раненых), русские – около 102 тысяч человек.

Оборона Севастополя стала кульминацией Крымской войны. Уже к концу года военные действия на всех театрах войны фактически прекратились, и стороны приступили к мирным переговорам, закончившиеся подписанием в 1856 году Парижского мирного договора.

Автор:

/ИА «Севастополь»/

основные политические и экономические результаты

Причины Крымской войны 1853-1856 гг.

Определение

Крымская война 1853-1856 гг. — война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой.

Восточный вопрос стал поводом развязывания для русско-турецкого конфликта. Он подразумевал ряд спорных моментов в отношениях между Турцией и Российской империей.

Основные проблемы, которые затрагивал восточный вопрос, состояли в следующем:

 1. Османская империя потеряла Крым и северное Причерноморье в конце XVIII в., что стало стимулом для Турции развязать военные действия. По итогам двух войн — 1806-1812 и 1828-1829 гг. — страна лишилась Бессарабии и части Кавказа, что послужило причиной вернуть свои земли назад.
 2. Проливы Босфор и Дарданеллы. Российская империя выдвинула требование открыть проливы для черноморского флота, однако Турция оставила это без внимания.
 3. Проживание на Балканах, входивших в состав Османской империи, славян, боровшихся за независимость. Россия поддерживала их, однако Турция была против подобного вмешательства со стороны иностранного государства.

Страны Запада в составе Англии, Франции и Австрии не хотели пускать Россию на Балканы и предоставлять доступ к проливам, в связи с чем ими было принято решение оказать поддержку Османской империи.

Повод к развязыванию войны

Все указанные выше факторы возникли в конце 1840-х – начале 1850-х гг., когда Вифлеемский храм Иерусалима был передан турецким султаном католической церкви, что возмутило православных иерархов. Так, Николай I решил выдать данный конфликт за причину нападения на Османскую империю.

Россия выдвинула требования передать Вифлеемский храм в управление православной церкви, а также открыть проливы черноморскому флоту, на что Турция ответила отказом.

В 1853 году войска Российской империи пересекли границу Турции и оказались на территории Дунайских княжеств, входивших в ее территорию.

Император Николай I считал, что можно «подкупить» Англию предоставлением ей территорий Кипра и Египта в последующем. Что касается Франции, то российский монарх не принимал ее в расчет, считая государство ослабленным соперником после произошедшей Французской революции 1848 г. Однако и Англия, и Франция оказали военную помощь Османской империи.

В 1853 году Турция объявляет войну России, которая продлится три года.

Основные этапы Крымской войны

Крымская война делится на два этапа.

 1. С октября 1853 г. по апрель 1854 г. Участниками действий выступили Российская империя и Турция, другие государства не вмешивались. Действовали три фронта: Дунайский, Крымский, Кавказский.
 2. С апреля 1854 г. по февраль 1856 г. В военных действиях принимают участие войска Англии и Франции, в результате чего в ходе войны происходят переломные события.

Этапы военных действий Крымской войны

Российская империя вводит свои войска на территорию Молдовы и Валахии в 1853 году, чтобы оказать давление на Турцию. Ответной реакцией от Османской империи стало объявление войны России, что поддержали Англия с Францией. Австрия приняла позицию нейтралитета. Так, Российская империя оказалась в полной изоляции на внешнеполитической арене.

Одним из основных событий первого этапа Крымской войны стало Синопское сражение, произошедшее в ноябре 1853 г. Турецкий флот был разгромлен, а береговые батареи — подавлены. После этого Британия и Франция объявили войну России. Их совместная эскадра оказалась в Балтийском море с целью атаковать Свеаборг и Кронштадт. Корабли англичан вошли в Белое море и бомбардировали Соловецкий монастырь.

Основной целью англичан и французов являлся захват Крыма и Севастополя. В сентябре 1854 года начинается высадка экспедиции в Евпатории. Войска Российской империи проиграли битву на реке Альма.

Октябрь 1854 г. Начинается оборона Севастополя, где героически проявили свои умения Корнилов В.А., Истомин В.И., Нахимов П.С.

Можно сказать, что русская армия совершала отвлекающие операции:

 • в сражении под Инкерманом;
 • при наступлении на Евпаторию;
 • во время битвы на Черной речке.

Однако предпринятые действия не дали результатов. В 1855 г. начинается штурм Севастополя. Малахов курган пал, и после этого события продолжать оборонительные действия было крайне затруднительно. Севастополь представлял собой развалины.

В Закавказье Османская империя терпит поражение, и русская армия начинает свои действия на этой территории. В ноябре 1855 года пала крепость Каре в Турции.

Силы союзников Российской империи в Крыму на тот момент истощаются. Успехи русской армии в Закавказье привели к прекращению вооруженных действий, после чего стороны начинают вести переговоры.

Итоги войны для всех сторон

После смерти Николая I в 1855 году главной целью Александра II, нового правителя Российской империи, становится прекращение Крымской войны. С февраля 1856 года создается Парижский конгресс, а 6 марта подписывается Парижский мирный договор, согласно которому война признается оконченной. В договоре формируются последствия войны.  

Парижский договор включал следующие положения:

 1. Российская империя возвращает захваченную крепость Карсу Турции — в обмен на Севастополь.
 2. Черное море остается в нейтралитете.
 3. Российской империи запрещено иметь флот в Черном море.
 4. Босфор и Дарданеллы закрыты для России.
 5. Молдавское княжество получает часть Бессарабии, являвшейся частью России.
 6. России запрещено возводить военные укрепления на Аландских островах.

Крымская война продемонстрировала отставание Российской империи относительно более развитых государств Западной Европы. В основном это касалось экономики, промышленности, пароходостроения и возведения железнодорожных путей.

(оригинал) Крымская война: что вам нужно знать

Хотя нынешний Крымский кризис можно сразу связать с экономическими, политическими и национальными факторами, он также уходит своими корнями в гораздо более глубокую историю конфликта за контроль над регионом. Крымская война середины XIX века сегодня в значительной степени забыта, но ее влияние все еще находит отклик, поскольку дает захватывающий взгляд на кровавые последствия вмешательства великих держав в регион.

Подобно тому, как защита русскоязычных народов является предлогом для текущего регионального вмешательства, защита православных христиан стала российским предлогом для вторжения в 1853 году и оккупации провинций Молдавия и Валахия (части современной Молдовы, Румынии). и Украина), которые тогда были частью мусульманской Османской империи.

Великобритания, Франция, Пруссия и Австрия — все пытались заключить мир путем переговоров между российским царем Николаем I и его коллегой султаном Абдулмецидом I, но безуспешно. 23 октября 1853 года султан объявил войну, и две огромные военные силы были готовы к битве.

Великобритания и Франция уже были очень обеспокоены возможной победой русских. Османскую империю часто называли «больным человеком Европы» в связи с ее рушащимся статусом мировой державы. Ее вооруженные силы, хотя и велики, в значительной степени отражали статус страны как мировой силы, находящейся в упадке.

Если Россия победит турок, британские лидеры опасались, что они приобретут территорию, которая может угрожать британскому влиянию в Средиземном море.

Французский Наполеон III, племянник Наполеона Бонапарта, увидел в этом потенциальном конфликте возможность восстановить величие своей короны и недавно восстановленной Французской империи. Однако, чтобы оправдать участие своей страны в войне, Наполеон III оспорил претензии царя Николая I как защитника христиан.

Таким образом, британские и французские военные готовились к объединению с турками-османами.Когда российский флот уничтожил османский патрульный флот в битве при Синопе в ноябре 1853 года, англичане и французы официально объявили войну России.

Первая фаза

Первая фаза войны характеризовалась спорадическими боями вдоль реки Дунай, на оккупированных территориях Молдавии и Валахии. Турки одержали серию побед, в конечном итоге изгнав русских из региона и обратно через их довоенные границы.

Хотя первоначальная причина войны была устранена, англо-французско-турецкие силы сосредоточили свое внимание на Крымском полуострове, намереваясь захватить Севастополь, где базировался (тогда и сейчас) российский Черноморский флот.Британцы и французы сочли это подходящим моментом для того, чтобы раз и навсегда удалить российское военно-морское присутствие из Черного моря.

В сентябре 1854 года на юго-западном побережье Крымского полуострова союзники высадились на песчаных пляжах залива Каламита (известного британцам как залив Каламити, популярного современного морского курорта). Союзный экспедиционный корпус быстро двинулся по побережью и быстро окружил портовый город Севастополь (который сейчас окружен русскими или нерусскими войсками — в зависимости от того, кого вы спросите — и центр движения за независимость Крыма).Пока союзники готовились к длительной осаде, русские намеревались ее сломать.

Они нанесли удар 25 октября, поразив британский склад снабжения недалеко от города Балаклава, всего в семнадцати километрах к юго-востоку от Севастополя. Русские бросились на первую линию обороны союзников: серию редутов, разбросанных вдоль высокого хребта, известного как Козуэй-Хайтс, который обороняли в основном османские войска.

Пулей и штыком русские в зеленых куртках сбили турок с высоты.Ободренный этим, русский командующий приказал своей кавалерии выступить против второй линии обороны, смешанной группы британских и османских войск, состоящей в основном из солдат из первоклассного шотландского 93-го высокогорного полка.

Выстроившись тонкой красной линией, горцы в килтах с ревом на волынке отбили несколько атак русских. Не сумев преодолеть шеренгу красных мундиров, русские были наконец разбиты, когда британская тяжелая кавалерийская бригада врезалась в их фланги, отправив русских в укрытие за Козуэй-Хайтс.

Атака легкой бригады

То, что произошло потом, — один из самых печально известных моментов во всей военной истории.

Непонятный и двусмысленный британский приказ был отдан легкой кавалерийской бригаде лорда Лукана атаковать укрепленные позиции русских в конце длинной долины. Долина, протянувшаяся с запада на восток, была окружена русской артиллерией на высотах Козуэй с юга и Федюкинских высотах с севера.

Лорд Лукан, не понимая безумного приказа, спросил посыльного: «Атакуйте где, сэр ?!» Посланник ответил, указывая на русских в конце долины: «Вот мой Господь — твой враг! Вот твои пушки! »

Погрузка…

Загрузка … Загрузка … Загрузка … Загрузка … Загрузка …

И таким образом 700 британских кавалеристов атаковали долину, обстрелянную артиллерией (позже названную поэтом «долиной Смерти» Альфред, лорд Теннисон), потеряв треть своих войск в результате одной из самых известных военных ошибок в британской истории.

Хотя русские достигли высоты и сокрушили эту кавалерийскую атаку, Балаклавская битва закончилась вничью.

Что еще более важно, они не могли угрожать британской осаде Севастополя.Русские предприняли еще несколько кровавых и дорогостоящих атак, направленных на срыв осады союзников, но безуспешно. 9 сентября 1855 г. город Севастополь пал перед союзниками.

Конфликт затронул и другие театры. Незначительные морские стычки вспыхнули в Белом море у русско-финской границы и Тихого океана, столкновения произошли на Балтике, бушевали бои в Кавказском регионе. Тем не менее, с падением Севастополя и настроениями общественности во Франции и Великобритании, отвернувшимися от продолжения войны, обе стороны были готовы к миру.

По Парижскому договору в марте 1856 года большая часть довоенных территорий была возвращена Российской и Османской империи. Тем не менее, обе стороны согласились под давлением европейских держав не устанавливать военно-морское присутствие на Черном море.

Наследие

Этот конфликт был в значительной степени предвестником появления современной войны, особенно в отношении медицинской практики и информации.

Флоренс Найтингейл зарекомендовала себя в качестве медсестры на передовой для британских вооруженных сил.Шокирующие 76 процентов британских потерь были результатом болезней, а не боевых действий. (В целом принято считать, что война убила и ранила более 500 000 солдат.)

Во-вторых, телеграф и ранние фотографические методы принесли эту войну в дома гражданского населения, как никогда раньше. На пике своего развития отставание в один день отделяло события войны от газет в Британии.

Наконец, этот конфликт подчеркивает историческую связь между русскими и Крымом.В составе Российской империи на протяжении многих лет были созданы большие общины русскоязычных народов (на полуострове проживает подавляющее большинство русскоязычных украинцев), которые впоследствии сыграли важную роль в истории Украины.

Сегодня, когда русские солдаты и русскоязычные украинцы противостоят своим славянским собратьям, как никогда важно понять контекст, в котором формируется нынешний кризис. Мы можем только надеяться, что более холодные головы возьмут верх.. . а Крымская война остается историей.

Дэвид Борис — военный историк из Университета Северной Британской Колумбии. Найдите его в твиттере @ docborys

Узнайте о Крымской войне

Крымская война, возможно, запомнилась больше всего по поэме «Атака легкой бригады», написанной о катастрофическом эпизоде, когда британская кавалерия доблестно атаковала не тот объект в битве. Война также имела значение для новаторского ухода за Флоренс Найтингейл, репортажа человека, которого считали первым военным корреспондентом, и первого использования фотографии на войне.

Однако сама война возникла из-за запутанных обстоятельств. Конфликт между сверхдержавами того времени велся между союзниками Британией и Францией против России и ее турецкого союзника. Результат войны не произвел больших изменений в Европе.

Несмотря на то, что Крымская война коренится в давнем соперничестве, она разразилась под предлогом, очевидно, с участием религии населения Святой Земли. Это было почти так, как если бы крупные державы в Европе в то время хотели войны, чтобы держать друг друга под контролем, и они нашли для этого предлог.

Причины Крымской войны

В первые десятилетия XIX века Россия превратилась в могучую военную державу. К 1850 году Россия, похоже, намеревалась распространить свое влияние на юг. Британия была обеспокоена тем, что Россия расширится до точки, в которой она будет иметь власть над Средиземным морем.

Французский император Наполеон III в начале 1850-х годов заставил Османскую империю признать Францию ​​в качестве суверенной власти на Святой Земле. Русский царь возразил и начал свои дипломатические маневры.Русские утверждали, что защищают религиозную свободу христиан Святой Земли.

Война, объявленная Великобританией и Францией

Каким-то образом неясные дипломатические споры привели к открытым боевым действиям, и 28 марта 1854 года Великобритания и Франция объявили войну России.

Поначалу казалось, что русские хотят избежать войны. Но требования, выдвинутые Великобританией и Францией, не были выполнены, и более крупный конфликт казался неизбежным.

Нашествие в Крым

В сентябре 1854 года союзники нанесли удар по Крыму, полуострову на территории современной Украины.У русских была большая военно-морская база в Севастополе на Черном море, которая была главной целью сил вторжения.

Британские и французские войска, высадившись в бухте Каламита, начали марш на юг, в сторону Севастополя, который находился примерно в 30 милях от них. Союзные армии численностью около 60 000 человек натолкнулись на русские войска у реки Альма, и завязалась битва.

Британский командующий лорд Рэглан, который не участвовал в боях с тех пор, как потерял руку при Ватерлоо почти 30 лет назад, испытывал значительные трудности в координации своих атак со своими французскими союзниками.Несмотря на эти проблемы, которые стали обычным явлением на протяжении всей войны, англичане и французы разбили русскую армию, которая бежала.

Русские перегруппировались в Севастополе. Британцы, минуя эту главную базу, атаковали город Балаклава, в котором имелась гавань, которую можно было использовать в качестве базы снабжения.

Боеприпасы и осадные орудия начали выгружаться, и союзники приготовились к возможной атаке на Севастополь. 17 октября 1854 года англичане и французы начали артиллерийский обстрел Севастополя.Проверенная временем тактика, похоже, не дала особого эффекта.

25 октября 1854 года русский полководец князь Александр Меншиков приказал атаковать союзные рубежи. Русские атаковали слабую позицию и имели хорошие шансы достичь города Балаклава, пока не были героически отбиты шотландскими горцами.

Заряд легкой бригады

Пока русские сражались с горцами, другое русское подразделение начало убирать британские орудия с заброшенных позиций.Лорд Реглан приказал своей легкой кавалерии предотвратить это действие, но его приказы запутались, и легендарная «Атака легкой бригады» была запущена против неправильной позиции русских.

650 человек полка бросились на верную смерть, и не менее 100 человек были убиты в первые минуты атаки.

Битва закончилась тем, что британцы потеряли много позиций, но противостояние все еще продолжалось. Десять дней спустя русские снова атаковали. В так называемой битве при Инкерманне армии сражались в очень сырую и туманную погоду.Этот день закончился большими потерями с российской стороны, но снова бои были нерешительными.

Осада продолжается

По мере приближения зимней погоды и ухудшения условий боевые действия практически прекратились, а осада Севастополя все еще продолжалась. Зимой 1854–1855 гг. Война превратилась в испытание болезней и недоедания. Тысячи военнослужащих погибли от воздействия, и по лагерям распространились заразные болезни. От болезней погибло в четыре раза больше солдат, чем от боевых ран.

В конце 1854 года Флоренс Найтингейл прибыла в Константинополь и начала лечить британских солдат в госпиталях. Она была шокирована ужасными условиями, в которых она оказалась.

Войска оставались в окопах всю весну 1855 года, и штурм Севастополя был окончательно запланирован на июнь 1855 года. Атаки на крепости, защищавшие город, были начаты и отражены 15 июня 1855 года, во многом благодаря некомпетентности британских и французских нападающих.

Британский командующий лорд Рэглан заболел и умер 28 июня 1855 года.

Еще одна атака на Севастополь была предпринята в сентябре 1855 года, и город окончательно пал перед англичанами и французами. На этом Крымская война практически закончилась, хотя отдельные бои продолжались до февраля 1856 года. Мир был наконец объявлен в конце марта 1856 года.

Последствия Крымской войны

Хотя англичане и французы в конечном итоге достигли своей цели, саму войну нельзя было считать большим успехом. Это было отмечено некомпетентностью и тем, что широко воспринималось как ненужная потеря жизни.

Крымская война действительно остановила российские экспансионистские тенденции. Но сама Россия не была побеждена, так как русская родина не подверглась нападению.

Крымская война | История школы

Основные факты и резюме

 • Крымская война была военным конфликтом, который велся с октября 1853 года по февраль 1856 года, в котором Российская империя проиграла союзу Османской империи, Франции, Великобритании и Сардинии.
 • Более долгосрочные причины включали упадок Османской империи и нежелание Великобритании и Франции позволить России получить территорию и власть.
 • Это был один из самых смертоносных конфликтов в поздней европейской истории. Это была крупнейшая европейская война после наполеоновских войн, и она оставалась таковой до Первой мировой войны.
 • Решение Австрии повернуться против России, которая долгое время была ее сильнейшим союзником, в конечном итоге привело бы к ее гибели во время австро-прусской войны 1866 года, в которую русские решили не вмешиваться из-за этого действия десятью годами ранее. Англия и Франция не смогли помочь Австрии в 1859 и 1866 годах, что привело к ее поражению и, таким образом, к объединению Германии и Италии.
 • Крымская война была первой в своем роде в том смысле, что гражданским журналистам и фотографам, таким как Уильям Ховард Рассел, Роджер Фентон и Джеймс Робертсон, было разрешено отправлять на места информацию и фотографии.
 • Отчеты Рассела помогли убедить британское правительство разрешить таким медсестрам, как Флоренс Найтингейл, участвовать в военных действиях после того, как разоблачили плачевные условия в британских армейских лагерях и больницах.
 • Инфекционные болезни убили воинов Крымской войны гораздо больше, чем в боях.Несмотря на это, такие знаковые фигуры, как британская медсестра Флоренс Найтингейл, ямайка Мэри Сикол и россиянка Дарья Михайлова, поднялись за добровольную помощь и поддержку.
 • Nightingale профессионально занималась медсестрой для женщин и впервые применила санитарные и административные методы в больницах, пораженных болезнями. Сикол отправился продавать припасы, еду, лекарства и помогать раненым на передовой. Михайлова лечила раны с помощью расходных материалов, купленных на ее собственные деньги, а доктор Николай Пирогов помогал вводить полевые операции и использование анестетиков.
 • «Севастопольские этюды» Льва Толстого продвинули его литературную карьеру, и десять лет спустя он напишет роман «Война и мир», частично основанный на своем опыте Крымской войны. Служил при обороне Севастополя офицером артиллерии.
 • Поражение России в этой войне привело к огромным долгам, и это было важным фактором, который способствовал решению о продаже территории Аляски Соединенным Штатам в 1867 году с целью получения дополнительных денег.
 • Это также заставило образованную элиту России определить проблемы Империи и признать необходимость фундаментальных преобразований, направленных на модернизацию и восстановление положения России в рядах европейских держав.
 • Война быстро стала символом логистических, медицинских и тактических неудач и бесхозяйственности и способствовала решению этих проблем.

Пролог

Крымская война велась в основном на Крымском полуострове. Россия расширялась на реке Дунай и боролась с Османской империей, которая контролировала этот регион в октябре 1853 года.
Франция и Великобритания присоединились к турецким войскам и поддержали их в 1854 году, опасаясь российской экспансии. В январе 1855 года армия Королевства Сардиния-Пьемонт поддержала Турцию, Англию и Францию ​​против России.Австрия, будучи давним союзником России, перешла на другую сторону, что привело к кульминации войны.

До войны

Очевидная непосредственная причина касалась прав христианских меньшинств на Святой Земле, которая была частью Османской империи. Франция продвигала права католицизма, а Россия продвигала права Восточной православной церкви.

Церкви уладили свои разногласия посредством статус-кво, Николай I в России и французский император Наполеон III отказались отступить. Николай предъявил ультиматум о передаче православных подданных Османской империи под его защиту.

Великобритания попыталась выступить посредником и договорилась о компромиссе, на который Николай согласился. Османы постоянно меняли свое мнение относительно того, кто будет защищать христиан. Изменения будут существенно различаться в зависимости от того, насколько близко будут находиться армия России или Франции. Тем не менее Николай готовился к войне. Когда османы получили обещания поддержки со стороны Великобритании и Франции и узнали, что их корабли близки, они наконец объявили войну России в октябре 1853 года.Османская империя уже была в ослабленном состоянии, и другие народы знали об этом, легко сказать, что эта война произошла под религиозным предлогом. Однако это только предлог. Франция и Великобритания подозревали, что России нужен Константинополь, что приведет к установлению контроля над портами с теплой водой, поскольку Россия окружена замороженными берегами. Это также приведет к закреплению на Среднем Востоке. Фактически, можно утверждать, что все крупные державы пытались сделать это за счет распадающейся Османской империи или, что не менее важно, помешать своим соперникам сделать это.

Если какая-либо из крупных держав захватит контроль над такой территорией, это приведет к серьезному дисбалансу сил, угрозе для баланса сил, установленного Венским конгрессом в 1815 году. Император Франции Наполеон III получил титул императора в 1851 году, после того как он не мог быть переизбран на пост президента по конституции, он захватил власть, и этот акт сигнализирует о возвращении Франции к активной проекции власти. Таким образом, он хотел избавиться от воспоминаний о наполеоновских войнах, повысив международный престиж Франции, и это была возможность, в то время как Великобритания просто не хотела позволять России расширять и выводить из равновесия европейские державы.

В июле 1853 года царь послал свои войска в Дунайские княжества. Великобритания, надеясь сохранить Османскую империю как оплот против расширения российского влияния в Азии, отправила флот к Дарданеллам, где присоединилась к другому флоту, посланному Францией.

Эти княжества находились тогда под османским сюзеренитетом, предлогом для оккупации была защита христиан от Империи. Из-за этого Османская империя потеряла контроль над этими княжествами, но позже они будут интегрированы в Австрию после того, как русские выведут свои войска.Это стало одним из факторов более поздней независимости Валахии и Молдавии.

Султан Абдул Меджид I объявил войну России, когда был уверен в поддержке Франции и Великобритании. Он приступил к атаке, его армии двинулись на русскую армию у Дуная в конце того же месяца. Россия и Османская империя сосредоточили свои силы на двух основных фронтах — на Кавказе и на Дунае. Османскому лидеру Омару-паше удалось добиться некоторых побед на Дунайском фронте. На Кавказе османы смогли устоять с помощью чеченских мусульман во главе с имамом Шамилем.Россия пошла на этот смелый шаг, так как была уверена, что никакие другие страны не будут вмешиваться. Еще одним фактором было то, что эти княжества находились недалеко от Австрии, с которой у них были хорошие отношения, особенно из-за Венгерской революции 1848 года.

Без помощи России Австрия, вероятно, пострадала бы намного больше во время этой революции. Россия ждала за это благодарности и хотела развязать руки в решении своих проблем с Османской империей. Османскую империю называли «больным человеком Европы», поскольку она столкнулась с многочисленными поражениями и внутренними столкновениями, такими как Сербская революция или греческая война за независимость, а также с ограничениями, наложенными европейскими державами.

Крымская война

Европейские державы продолжали использовать дипломатические пути, несмотря на уже начавшиеся военные действия. Представители Великобритании, Франции, Австрии и Пруссии встретились в Вене, где они составили ноту, которая, как они надеялись, будет приемлемой как для России, так и для Османской империи. Эта записка будет одобрена Николаем I, но Абдул Меджид I отклонил это предложение. 23 ноября российский конвой из 3 линкоров обнаружил османский флот, находящийся в гавани Синопа. Они уничтожили патрульную эскадру османских линкоров, когда они стояли на якоре в порту под защитой сухопутного артиллерийского гарнизона.

Это морское сражение примечательно тем, что это было первое сражение, в котором использовались флотские фугасные снаряды. Пресса Великобритании и Франции сформировала общественное мнение, требующее войны. Оба использовали Синоп как «повод для войны» — акт войны. После Синопской битвы и Франция, и Великобритания опасались быстрой победы России над турками и поэтому поставили России ультиматум.28 марта 1854 года, после того как Россия проигнорировала англо-французский ультиматум о выходе из Дунайских княжеств, Великобритания и Франция объявили войну.

В России действительно была большая армия, но ее численность была ограничена системой крепостного права, поскольку крепостным нужно было работать, а дворяне не хотели давать им винтовки. Русские переправились через реку Дунай и вторглись в турецкую Болгарию. Однако Австрия протестовала против экспансии России и в августе 1854 года вынудила русских уйти. Австрия оккупировала эти территории после ухода русских.Это было шоком для русских, поскольку Австрия была давним союзником, которому они много раз помогали в прошлом, однако Австрия тоже чувствовала угрозу со стороны российских войск на Балканах. Это действие стоило Австрии в будущем, особенно в австро-прусской войне, поскольку Россия отказалась помочь им.

Последняя попытка мира была предпринята до того, как война окончательно разразилась. В августе 1854 года союзники предложили «четыре пункта» для прекращения конфликта в дополнение к уходу России.

Четыре точки были:

 1. За отказ России от протектората над Дунайскими княжествами.
 2. Дунай должен был быть открыт для внешней торговли
 3. Конвенция о проливах 1841 года, разрешавшая только османским и русским военным кораблям находиться в Черном море, должна была быть пересмотрена
 4. Россия должна была отказаться от любых претензий, предоставляя ей право вмешиваться в дела Османской империи

Россия отказалась, и союзники согласились с необходимостью дальнейших военных действий.

Главный штурм русских начался в сентябре 1854 года, когда союзники высадились в Крыму в попытке захватить Севастополь.Высадка в Крыму позволит им поставить под угрозу торговлю на Черном море России, ликвидировать российский флот и осадить крупные российские города, сохраняя при этом логистическую эффективность благодаря близости к османам через Балканы. Силы французского и британского военно-морских сил не знали, где приземлиться в Крыму, когда они решили высадиться на открытом пляже. Высадка заняла около пяти дней, и это показало неспособность русского командующего Александра Меньшикова, поскольку он не воспользовался этой очевидной возможностью, чтобы полностью уничтожить союзные войска.

Эта беспрепятственная мобилизация союзников в сочетании с тем фактом, что союзники получили новую винтовку-мушкет, имевшую большую дальность действия, чем у русских, привела как к победе Альмы, так и к захвату Севастополя. Британцы страдали от проблем с профессионализмом во время Крымской кампании, их офицеры не отбирались по заслугам, а солдатам приходилось употреблять ужасные пайки.

В ужасных условиях распространились болезни, особенно холера, от которой погибло гораздо больше солдат, чем в боях.Флоренс Найтингейл сыграла важную роль в реформировании медицинской практики в армии, но число жертв все равно росло. Россияне неоднократно наносили удары по позициям союзника. Самой известной была их попытка отбить Балаклаву, чтобы прорвать осаду. В этой битве произошла знаменитая атака легкой бригады и полное уничтожение британской кавалерии.

В 1855 году Сардиния присоединилась к союзнику и послала большое количество войск на помощь. В основном это было сделано для того, чтобы можно было обсудить объединение Италии с Великобританией и Францией.Британцы и французы начали морские атаки на Балтийское море, чтобы сорвать поставки и приостановить российскую торговлю, а также предотвратить дальнейшие подкрепления в Крыму. Николай I умер в 1855 году, и его преемником стал Александр II, который стремился продолжить войну. Это побудило русских еще несколько раз попытаться снять осаду Севастополя. Они пытались вторгнуться в Османскую империю через Кавказ, но все провалилось, и в 1855 году Севастополь пал в основном из-за французского нападения.

Крымская война была проиграна русскими, и в начале 1856 года они подписали мирный договор.

Парижский мирный договор 30 марта 1856 г. был подписан. Обе стороны согласились вернуть завоеванные территории, Россия в большей степени, чем союзники. Царь и султан договорились не размещать на побережье Черного моря какой-либо военно-морской или военный арсенал. Княжества Молдавия и Валахия номинально были возвращены Османской империи. Фактически, Австрийская империя была вынуждена отказаться от своей аннексии и прекратить оккупацию, на практике они стали независимыми. Великие державы обязались уважать независимость и территориальную целостность Османской империи.

Последствия

Договор с наказанием нанес поражение России, но в конечном итоге Австрия больше всех проиграла в войне, несмотря на то, что почти не принимала в ней участия. Образованная элита России пыталась определить проблемы Империи и признать необходимость фундаментальных преобразований, направленных на модернизацию и восстановление позиций России в рядах европейских держав. Они увидели в этом поражении давление, побуждающее их модернизировать свое общество.

«Атака легкой бригады» демонстрирует, что война стала культовым символом логистических, медицинских и тактических неудач и бесхозяйственности.Общественное мнение в Британии было возмущено неудачами военного тыла и командования; газеты требовали радикальных реформ, а парламентские расследования продемонстрировали многочисленные неудачи армии.

Библиография

[1.] A.J.P. Тейлор, Борьба за власть в Европе: 1848–1918 (1954), стр. 60–61
[2] Мара Козельски, «Крымская война, 1853–56». Критика: Исследования в истории России и Евразии 13.4 (2012): 903–917
[3] Сетон-Уотсон, Хью (1988). Российская империя 1801–1917 гг. Оксфорд: Clarendon Press. С. 280–319
[4.] Эндрю Ламберт (2011). Крымская война: великая стратегия Великобритании против России, 1853–1856 гг. Ashgate. С. 94, 97.
[5] Смолл, Хью (2007). Крымская война. Издательство Темпус. pp. 23, 31.
[6.] Энгельс, Фредерик (1980) [1853–54]. «Новости из Крыма». Собрание сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 13. Нью-Йорк: Международные издательства. С. 477–79
[7.] Уильям К. Фуллер, Стратегия и власть в России, 1600–1914 (1998) с.252–59
[8.] Tarle E.V. Крымская война. М.-Л .: 1941-1944. Том 2, с.367
[9.] Мара Козельская, «Крымская война 1853–1856 годов». Критика: Исследования в истории России и Евразии 13.4 (2012): 903–917

Источники изображений:

[1.] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Panorama_dentro.JPG
[2.] https://www.britannica.com/place/Romania/Romanians-in-Translation
[3.] https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_War#/media/File:Battle_of_Sinop.jpg
[4.] http: // www.allrussias.com/tsarist_russia/alexander_II_1.asp
[5.] https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_War#/media/File:Russo-British_skirmish_during_Crimean_War.png
[6.] httpsimedia .org / wikipedia / commons / 5/52 / Крым_Севастополь_Историчный_бульвар_Memorial_complex-55.jpg
[7.] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Relief_of_the_Light_Brigade.png
: [8] /upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Vernet_-_La_prise_de_Malakoff.jpg
[9.] https: // upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Edouard_Dubufe_Congr%C3%A8s_de_Paris.jpg
[10.] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/CrimeaWarMemorialLondon.jpg

Крымская война была пьяным фиаско

Марк Лоуренс Шрад — доцент кафедры политологии Университета Вилланова и автор новой книги « Водочная политика: алкоголь, автократия и тайная история российского государства».

В последние недели революция в украинской столице Киеве уступила место вмешательству России на Крымский полуостров — украинский регион, имеющий глубокие исторические и национальные связи с Россией. Мало того, что Крым является домом для Ялты, Феодосии и других залитых солнцем курортных поселков, обслуживающих российскую аристократию со времен царей, но и крымская цитадель Севастополь также служила базой Черноморского флота России в имперской империи. , Советские и ныне постсоветские эпохи.

Если нынешняя напряженность перерастет в настоящую «горячую» войну, это будет не первая российская война в Крыму. Действительно, для многих россиян победное освоение Черноморского полуострова — будь то посредством договора вторника или с помощью насилия — помогло бы похоронить призраки непродуманного, неорганизованного и гноящегося конфликта XIX века, из-за которого Крым стал для россиян , практически синоним катастрофы.

Не так хорошо известно, что основной причиной позорного поражения России в (первой?) Крымской войне (1853-1856 гг.) Был извечный порок страны: алкоголь. От пьяных и недисциплинированных крестьянских новобранцев до их неумелых, коррумпированных и часто даже более злых армейских командиров — тусклая армия, которую Россия ввела в действие в Крыму, была несчастливым продуктом многовекового продвижения имперским государством торговли водкой, которая стала величайший источник доходов царей.

***

Путь России к войне был запутанным и хаотичным. Когда царь Николай I вступил на престол в декабре 1825 года после смерти одного старшего брата и отречения второго, пьяная петербургская толпа либерально настроенных «декабристов» осмелилась оспорить его легитимность, требуя замены российского абсолютизма британским. -стиль конституционной монархии. Без колебаний молодой царь жестоко отправил этих либеральных революционеров, но даже в этом случае угроза европейского либерализма тяжело давила на Николая, который превратился в ярого защитника консервативного самодержавия, даже дошедшего до того, что в 1849 году послал русские войска в Венгрию, чтобы сразиться с ним подавить там либеральные восстания.Собственные геополитические амбиции царя были сосредоточены на упадке Османской империи на юге, которую он, как известно, окрестил «больным человеком Европы». Вооруженные предлогом защиты своих православных братьев, живших в Османской империи, в 1853 году российские имперские силы вторглись в османские княжества Молдавию и Валахию вдоль Дуная на территории современной Румынии.

Опасаясь того, что османский крах повлияет на европейский баланс сил, Великобритания, Франция и Сардиния вскоре встали на сторону османских турок против России и к середине 1854 года нанесли России серию позорных военных поражений, которые вынудили Николая отказаться от своих действий. вновь заявленные княжества вдоль нижнего Дуная.Но на этом боевые действия не закончились, поскольку союзные силы обратили свое внимание на Севастополь в Крыму, чтобы уничтожить Черноморский флот России, который, по их мнению, оставленный без контроля будет продолжать угрожать Османской империи, Дарданеллам и Средиземному морю за ее пределами. . Итак, в 1854 году союзники высадили свои войска к северу от крымского портового города и двинулись на юг, чтобы взять его.

Пока союзники осаждали русские позиции, русские солдаты — «в приподнятом настроении» — осадили водку.

Поляк Роберт Адольф Ходасевич из первых уст написал захватывающий отчет о первом столкновении русских с союзниками в битве на реке Алма, первом крупном сражении в Крымской войне. Там самоуверенный командующий князь Александр Меньшиков пригласил севастопольских дам присоединиться к нему в наблюдении за несомненной победой России с близлежащей вершины холма. Между тем его войска почувствовали надвигающуюся катастрофу.

«Почему?» — спросил Ходасевич.

Солдаты 8-го гусарского полка готовят еду в поле во время Крымской войны 1855 года. | Роджер Фентон / Getty Images)

«Как будто ты не знаешь так хорошо, как я!» Один ветеран объяснил: «У нас не должно быть водки, а как мы можем бороться без нее?» Все остальные согласились.

Почему мужчинам было отказано в ежедневном боевом рационе — хлебе, мясе, гранате пива и двух чарках — больших чашках — водки? «Наш достойный полковник счел целесообразным положить деньги в свой карман, заметив, что половина этих парней будет убита, поэтому давать им водку будет пустой тратой», — написал Ходасевич.

Солдаты отрицали, что их чарка все еще могла получить спиртное у торговцев в близлежащих городах, у коррумпированных офицеров или, иногда, по чистой случайности. Например, полк Ходасевича был «спасен» от трезвости, когда работник столовой, отвечавший за охрану водочных магазинов, сбежал с поля, как только начали лететь пули. Пока союзники осаждали российские позиции, русские солдаты — «в приподнятом настроении» — осадили водку.

Киряков вскочил на ноги и с бутылкой шампанского в руке приказал своему минскому полку открыть огонь по собственным киевским гусарам.

Офицеры часто были так же пьяны и сбиты с толку, как и их солдаты: «В течение пяти часов сражения мы не видели и не слышали о нашем дивизионном генерале, бригадном генерале или полковнике», — писал Ходасевич. «Мы все время не получали от них приказов ни о продвижении, ни о выходе на пенсию; а когда мы вышли на пенсию, никто не знал, идти нам вправо или влево ».

Даже высшее командование армии не было трезвым. Предполагалось, что он будет командовать левым флангом российской обороны перед лицом атаки союзников, но лейтенант.Генерал Василий Киряков вместо этого председательствовал на шумной вечеринке с шампанским. В какой-то момент Кирьяков, которого российский военный историк Евгений В. Тарле описал как «совершенно невежественный, полностью лишенный каких-либо военных способностей и редко в полностью трезвом состоянии», вскочил на ноги и с бутылкой шампанского в руке приказал ему полк, чтобы открыть огонь по тому, что он считал французской кавалерией. Но «французская кавалерия» на самом деле была его собственными киевскими гусарами, которые были уничтожены обстрелом. Разъяренный гусарский командир должен был быть физически сдержан, чтобы он не проткнул Кирякова мечом.

Не доверяя своему пьяному командиру, минский полк Кирьякова покинул поле боя — еще до того, как солдаты открыли огонь по врагу. И Кирьяков таинственным образом исчез, но через несколько часов его нашли прячущимся в ямке в земле. Неподалеку британские войска обнаружили мертвого пьяного в фургоне русского артиллерийского капитана. Веселый кот предложил похитителям глотнуть его бутылки шампанского, которая оказалась пустой.

Фиаско на поле боя грубо расстроило шикарную смотровую площадку князя Меншикова, которую бросили так поспешно, что зонтики, бинокль и даже место для пикника остались позади.(В заброшенном вагоне Меньшикова французы позже обнаружили «письмо от царя, 50000 франков, порнографических французских романов, сапог генерала и некоторых дамского нижнего белья.») Меньшиков снял свою разбитую армию в глубь Крымского полуострова, оставив моряк Императорский флот и мирное население Севастополя на произвол судьбы. Когда всадники принесли весть о катастрофе царю Николаю в Санкт-Петербурге, он несколько дней лежал в постели, «убежденный, что его любимые войска — трусы, ведомые идиотами.”

***

После поражения на реке Алма, цитадель Севастополя, Малахов холм, названный в честь теневого торговца водкой, который владел магазином, построенным на склоне холма, стал последней обороной города. Пока российская армия бежала, все население Севастополя — военные и гражданские, мужчины и женщины, полицейские и проститутки — рыли окопы, строили баррикады и готовились к неминуемой атаке. Чтобы ограничить продвижение союзников к морю, российские военные корабли были затоплены в гавани, многие из них были полностью укомплектованы вооружением и провизией.Деморализация, неповиновение и отчаяние охватили город. А обнаружение большого склада спиртных напитков на пристани повлекло за собой трехдневное пьяное буйство.

«В городе царил полный хаос, — вспоминал Ходасевич. «Пьяные матросы буйно бродили по улицам и в некоторых случаях кричали, что [князь] Меньшиков продал это место англичанам и что его намеренно избили в Альме». В донкихотских усилиях по восстановлению трезвости и уверенности в себе вице-адмирал Владимир Корнилов, начальник штаба флота, ввел экстренные антиалкогольные меры, закрыв водочные магазины, таверны, отели и рестораны, действия, в конечном итоге оказавшие «незначительное влияние на сдерживание населения или не оказавшие никакого влияния на него. от пьянства », — говорит Ходасевич.17 октября 1854 г. началась артиллерийская стрельба. В том первом бою британский снаряд взорвал российский магазин, по иронии судьбы убив адмирала Корнилова на Малаховом холме. Сегодня памятник трезвому героизму Корнилова венчает холм, названный в честь коррумпированного торговца водкой.

Взятие форта Малахов, Адольф Ивон

Осада Севастополя продолжалась несколько месяцев — напряженная тупиковая ситуация иногда прерывалась артиллерийскими залпами или наземными атаками — в то время как условия в городе ухудшались.Опасаясь неминуемого вторжения, большинство жителей пили по стакану водки за завтраком и ужином, а в перерывах — даже больше. В своих «Севастопольских зарисовках » молодой граф Лев Толстой описал, как офицеры в свободное от работы время выпивали, играли в азартные игры, пели и пили с теми немногими проститутками, которые остались в городе. Пьянство всегда усиливали непосредственно перед нападением, чтобы подбодрить солдат. Именно во время таких осад Толстой впервые осознал трудность поиска «истины» в тумане войны, поскольку (по его словам) все «слишком заняты, шатаясь в дыму, хлюпая раненые тела, опьяненные водкой, страхом или храбростью». , чтобы иметь четкое представление о том, что происходит.”

Вступая в бой, неустойчивые солдаты становились легкой мишенью. «Армия, которая на днях вышла из Севастополя в атаку… была вся пьяна», — вспоминает один британский полковой кассир. «В больницах так плохо пахло ими, что вы не могли оставаться там больше минуты, и офицер, которого они взяли в плен, сказал нам, что они давали им вино, пока они не довели их до нужного состояния, и спросили, кто выходили и загоняли английских псов в море, вместо чего мы загнали их обратно в город.

Тем не менее, за прошедшие месяцы героические защитники Севастополя отразили пять отдельных атак союзников на российские позиции, при этом обе стороны понесли тяжелые потери. Наконец, во время своего шестого штурма французы успешно прорвали последнюю оборону города и 8 сентября 1855 года захватили Малахов холм. На следующий день город Севастополь сдался.

Крымская война обернулась досадным поражением: потери русских в боях превысили 100 000 человек, еще 300 000 человек погибли от болезней, недоедания и недоедания, включая самого царя Николая.Для сравнения: на поле боя британцы погибли менее 5000 человек, а еще 16000 были потеряны из-за болезней.

Это было незадолго до того, как дипломаты и солдаты собрались в Париже, чтобы договориться об условиях мира. Запись в дневнике британского солдата Генри Тиррелла от воскресенья, 6 апреля 1856 г., рисует яркую картину:

Сегодня больше всего привлекали русские, которые… забредали во все части нашего лагеря, где вскоре обнаружили столовые. … Моряк [британский рабочий] самого флегматичного вида, сильно сбитый с толку пивом, — веселое, живое и умное существо по сравнению с пьяным «Руски».«… Их пьяное приветствие проходящим мимо офицерам очень нелепо; и можно было бы смеяться, только ему противно то жалкое содрогание, с которым они снимают шапки, и кланяются, с непокрытой головой, с ужасающей серьезностью в своих мутных свинцовых глазах и деревянных лицах при виде куска золотого кружева. Некоторых из них очень раздражало поведение товарищей, и они пытались утащить их от столовых; а другие остались совершенно трезвыми. Наши солдаты бегали за ними толпами и очень охотно братались со своими покойными врагами.

Действительно, французские, британские и даже турецкие солдаты с удовольствием выпили со своими новообретенными русскими друзьями. В конце каждой ночной пирушки русские возвращались в свои лагеря на берегу глубокой реки Черной, которую можно было пересечь только по упавшим деревьям, что было непросто даже в трезвом виде! Казачьи патрули использовали веревки, чтобы вытащить пьяных полумертвых (а иногда и полностью) из воды. «Они спустились вниз, шатаясь и ревя сквозь кости своих соотечественников (которые, как мне кажется, они похоронят как можно скорее), а затем, после тщательно продуманного прощания, пересекли роковой поток», — писал Тиррелл. Один британский генерал, стоявший у брода, «похоже, не знал, развеселить или возмутиться на этой сцене».

Британцы выставили охрану вдоль дорог, чтобы «не пускать в город пьяных русских», и часовых вдоль утесов и гаваней, «чтобы не допустить, чтобы они вошли после их веселья на базаре» на окраине города. И тем не менее они приходили — особенно более состоятельные русские офицеры, которые покупали огромное количество шампанского и спиртных напитков, которые в союзных лагерях стоили вдвое дешевле, чем в русских.

Британцы выставили охрану вдоль дорог, чтобы «не пускать в город пьяных русских», и часовых вдоль утесов и гаваней, «чтобы не допустить их появления после того, как они повеселятся на базаре».

Конечно, пьянство рядовых солдат не является уникальным явлением для России. Воины доказали свой характер и построили дух товарищества за напитками в вооруженных силах по всему миру. И все же безудержное пьянство как простых русских крестьян-срочников, так и их состоятельных командиров было экстремальным — и, несомненно, способствовало унизительному военному поражению России в Крыму.В то же время имперская казна продолжала накапливать огромные суммы (и финансировать свою армию!) От торговли, контролируемой коррумпированными правительственными чиновниками и российской знатью.

Последовавшие за этим политические реформы царя Александра II — отмена крепостного права и крайне коррумпированной налоговой системы, через которую велась имперская торговля водкой, — не помешали государству нажиться на пьянстве своего народа. Более поздние реформы только усугубили проблему алкоголя в России: введение всеобщей воинской повинности в 1874 году, требующей шести лет военной службы от каждого здорового мужчины, означало, что очень немногие избежали воздействия военной культуры, где такое безрассудное чрезмерное опьянение было нормой.Даже крестьяне, никогда не прикасавшиеся к водке до призыва в армию, часто возвращались домой пьяными. Исследования общественного здравоохранения в России в конце XIX века показали, что около 11,7% петербургских рабочих начали пить водку только в армии. В конечном итоге всеобщая воинская повинность стала еще одним инструментом алкоголизации российского общества — наследием, с которым Кремль продолжает бороться сегодня.

Эта статья помечена в соответствии с:

Крымская война и ее уроки на сегодняшний день на JSTOR

Abstract

Книга Орландо Файджеса «Крымская война: история», основанная на английских, русских, французских и турецких источниках, проливает новый свет на Крымскую войну во многих отношениях.Это показывает, что конфликт был далеко не маленькой войной, а знаковым событием. Это был единственный пример войны между Великобританией и Россией — и он привел к огромным жертвам. Это также был этап в истории болезни, поскольку большинство пострадавших было вызвано болезнями. В Британии это ознаменовало новый прорыв во власти прессы, что во многом подогрело антироссийские настроения. Война также поддерживалась с обеих сторон религиозными и националистическими настроениями, но ее самая важная причина была связана с судьбой Османской империи, находившейся в то время в упадке, и опасениями, что ее крах может привести к опасному вакууму власти.Война по-прежнему имеет значение для сегодняшнего дня, потому что крах коммунизма не разрешил антагонизм между Россией и Западом. Здесь книга проливает важный свет на развитие отношения Великобритании и Запада к России, многие из которых сформировались в XIX веке. Книга заслуживает внимания, как здесь, так и в России.

Информация о журнале

International Affairs — ведущий британский международный журнал связи.Основана и редактируется Королевским институтом международных отношений. в Лондоне он не только дал очень ценный взгляд на европейскую политику. дебаты, но также стал известен своим освещением вопросов глобальной политики. Он обеспечивает стимулирующее и международное сочетание авторов и опирается на лучшие дебаты как на английском, так и на иностранном языке. Статьи, все полностью рецензируются, заказываются из широкого круга авторитетных и интересных писатели, которые могут сказать что-то новое и оригинальное на важные темы.Кроме того, в журнале International Affairs есть обширные книжные обзоры. раздел, содержащий до 100 обзоров ежеквартально, написанных экспертами поле. JSTOR предоставляет цифровой архив печатной версии International Дела. Электронная версия журнала «Международная жизнь» доступно на http://www.interscience.wiley.com. Авторизованные пользователи могут иметь доступ к полному тексту статей на этом сайте.

Информация об издателе

Oxford University Press — это отделение Оксфордского университета.Издание во всем мире способствует достижению цели университета в области исследований, стипендий и образования. OUP — крупнейшая в мире университетская пресса с самым широким глобальным присутствием. В настоящее время он издает более 6000 новых публикаций в год, имеет офисы примерно в пятидесяти странах и насчитывает более 5500 сотрудников по всему миру. Он стал известен миллионам людей благодаря разнообразной издательской программе, которая включает научные работы по всем академическим дисциплинам, библии, музыку, школьные и университетские учебники, книги по бизнесу, словари и справочники, а также академические журналы.

Эскалация конфликта между Россией и Украиной из-за Крыма: предлог для вторжения или повышения ставок?

В августе напряженность между Россией и Украиной из-за аннексированного Крыма резко обострилась. Россия обвинила Украину в заговоре с целью «терроризма» на полуострове, захваченном Москвой в марте 2014 года. Российский лидер Путин пригрозил принять неуказанные контрмеры против Украины в ответ на «вторжение диверсантов», заявив, что в результате этого инцидента были убиты двое российских военнослужащих.Он также приостановил мирные переговоры, которые должны состояться на полях саммита G20.

«В такой ситуации встреча в нормандском формате сейчас не имеет особого смысла», — пригрозил Владимир Путин. Нормандская группа, которая обсуждает выполнение Минских договоренностей, должна была встретиться на предстоящей встрече G-20 в Китае 4-5 сентября. Шокирующее заявление Путина о том, что «Украина выбирает террор и пытается спровоцировать конфликт с Москвой», многие расценили как готовность России к новому вторжению.

И это было заявление авторитарного и империалистического лидера, который вторгся и незаконно аннексировал Крым два с половиной года назад. Путин обвинил Украину в «терроризме», в то время как Москва направляет войска и оружие для поддержки своих повстанческих «ставленников» в войне на Донбассе против Украины.

Украинское правительство заявляет, что эти обвинения были сфабрикованы Москвой, чтобы создать повод для полномасштабного военного вторжения и оправдать отмену мирных переговоров. Правительство Украины заявило, что армия находится в состоянии повышенной боевой готовности, произвольно или нет, обвинения Москвы привели к серьезной эскалации.

США и Европейский Союз заявляют, что нет никаких доказательств того, что украинское вторжение в Крым имело место. Международные наблюдатели ОБСЕ в Украине также не смогли подтвердить подобный инцидент. Пока реальность заговора не доказана, Москва увеличивает свою военную активность в Крыму, размещает ракеты на полуострове и проводит военные учения.

Новая эскалация разразилась, когда 10 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила, что предотвратила попытки украинских диверсантов проникнуть в Крым и совершить теракты на «критически важных объектах инфраструктуры на полуострове».ФСБ также сообщило, что ликвидировало сеть Главного разведывательного управления Украины в Крыму и задержало несколько подозреваемых.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Украиной в свете предполагаемого инцидента в аннексированном Крыму. «Если нет другого способа изменить ситуацию, президент Путин может пойти на этот шаг», — цитируют его слова государственные СМИ.

Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «никто» не заинтересован в разрыве дипломатических отношений между Россией и Украиной.«Я не думаю, что мы находимся в ситуации, когда кто-то заинтересован в разрыве дипломатических отношений. Это была бы крайняя мера. Важно не поддаваться эмоциям и не идти на какие-то крайние меры, а проявить сдержанность и сосредоточенность для достижения стабилизации », — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Екатеринбурге.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что обвинения Москвы в адрес Украины безосновательны и циничны.Он сказал президенту Франции Франсуа Олланду и канцлеру Германии Ангеле Меркель, что обвинения Кремля в адрес Украины направлены на дискредитацию страны в глазах международных партнеров.

Тем не менее, Порошенко считает, что провокация Москвы вызвала значительное ухудшение безопасности в регионе. «Особое беспокойство вызывает тот факт, что Россия использовала провокацию как повод для торпедирования переговоров в нормандском формате и выполнения Минских договоренностей», — цитирует пресс-служба президента Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью австрийскому изданию Der Standard подчеркнул, что Москва ищет повод для нападения на Украину. «Россия обвиняет нас в открытии огня на административной границе с оккупированным Крымом. Но как использование артиллерийских систем могло остаться незамеченным для спутника и местных жителей? С другой стороны, российские войска, размещенные сегодня в оккупированном Крыму, могут в любой момент начать провокацию, которая может быть использована как повод для нападения на Украину », — сказал он.

ЕС и США призвали «все стороны» избегать эскалации конфликта. Европейские лидеры заверили Украину в содействии деэскалации и выразили готовность совместно работать над улучшением ситуации. Стороны подтвердили приверженность совместным усилиям по урегулированию конфликта на раздираемом войной Донбассе и аннексии Крыма только политическими и дипломатическими средствами и подчеркнули необходимость последовательного продолжения сотрудничества в нормандском формате.

Представители министерства обороны США посоветовали России смягчить жесткие разговоры по Украине и заявили, что России следует сделать больше для предотвращения дальнейшей эскалации.Вашингтон предупреждает, что Москва может накалить и без того напряженную и хрупкую ситуацию. «Мы очень обеспокоены. Россия продолжает эту модель провокационной риторики, которая, очевидно, создала у многих умы впечатление, что там происходит что-то значимое », — сказал заместитель пресс-секретаря Пентагона Гордон Троубридж. Он добавил, что США не видели никаких доказательств в поддержку заявлений России о том, что Украина пыталась осуществить террористические атаки, и напомнил о том, что Москва «часто выдвигает ложные обвинения в адрес Украины».

Согласно заявленным свидетельствам, в следующие дни Россия раскрыла личности трех задержанных «диверсантов». Первым из них был допрошен гражданин Украины Евгений Панов, житель Запорожской области, город Энергодар. В отредактированном видео, опубликованном российскими государственными СМИ, Панов показан раненым, он признается в планировании диверсии в Крыму и называет имена нескольких сообщников, предположительно связанных с украинской армией.

Евгений Панов служил в украинской армии и в течение года участвовал в войне на Донбассе.Последнее время работал водителем в Запорожской области. Видеозапись его допроса свидетельствует о том, что его жестоко избивали и угрожали. Ответы были отредактированы, и разные части разных допросов собраны воедино. Панов появляется в летней футболке и резиновых шлепанцах, которые никто не надевает, когда идет на спецоперацию.

По словам брата Панова Игоря, который общался с украинскими СМИ, Панов, уроженец Энергодара, расположенного примерно в 200 км от Крыма, сказал, что не имеет связей с полуостровом. Его семья считает, что его похитила служба безопасности ФСБ России. «Боюсь, что Евгения похитили и привезли в Крым, потому что они хотят идентифицировать его как организатора какого-то невероятного заговора», — сказал журналистам Игорь.

Вторым подозреваемым в предполагаемом «заговоре», названном Россией, был Андрей Захтей, строитель из Евпатории. Уроженец Западной Украины был дважды осужден за преступления в 1998 и 2008 годах. По данным украинской полиции, он был известен своими связями с преступными группировками.Он переехал в Россию, а затем в Евпаторию. Последние три года Захтей был известен также антиукраинскими постами в социальных сетях.

Третьим предполагаемым «саботажником», допрошенным и показанным прокремлевскими СМИ, был Редван Сулейманов, предполагаемый житель Запорожья, крымский татарин. На отредактированном видео Сулейманов признается в планах проведения террористических атак, спланированных украинской разведкой.

Однако есть некоторые детали, которые ставят под сомнение правдивость этого интервью и утверждений Москвы.Домашнего адреса в Запорожье, который он называет, ул. Космичная 168, не существует. Украинский блогер отметил, что в видео с «признанием», транслированном российскими телеканалами, показаны кадры предполагаемого явления полнолуния в Крыму 7-8 августа, что на самом деле было 19 июля. Лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что Сулейманов, вероятно, был арестован за три недели до предполагаемого инцидента и был жителем села под Симферополем.

Российское информационное агентство «Интерфакс» опубликовало фотографию предполагаемой палатки, в которой так называемая диверсионная группа провела ночь после «проникновения» на полуостров.Однако позже было подтверждено, что фотография палатки была сделана сервисом Fotolia и не имела ничего общего с «террором».

Обладая всей этой информацией, украинцы не верят в российские «заговоры с обвинениями» и думают, что Путин планирует новое вторжение. И это опасение небезосновательно. 12 августа Москва объявила о размещении в Крыму самого современного зенитно-ракетного комплекса С-400. Россия наращивает войска на границе с Украиной и возобновляет враждебную риторику.

Москва разместила в разных местах вдоль границы с Украиной до 40 000 военнослужащих, включая танки, бронетехнику и подразделения ВВС. Большое количество российских военнослужащих также участвует в военных учениях.

Россия развернула дополнительные вооруженные силы и системы к северным, восточным и южным границам Украины. Военная активность России вокруг Украины усилилась с мая, когда министр обороны Сергей Шойгу объявил о создании трех новых дивизий в Западном и Южном военных округах.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что нынешняя тактика, которую использует Россия, сфабриковав нападение, чтобы отреагировать на него, аналогична тактике советской тайной полиции, КГБ. «Агрессор обвинил жертву нападения. Старые методы КГБ. Ложные обвинения России привели Украину в оправдание будущего «возмездия»? », — написал он в Twitter.

Немецкая газета Die Welt назвала крымский инцидент спланированной провокацией: «Все выглядит так, будто Путин, используя явную пропаганду, провокацию, явно сфабрикованную российским спецназом, и неприкрытые угрозы готовит новую военную агрессию или даже полномасштабную вторжение в Украину ».

Наблюдатели опасались, что в августе президент России Владимир Путин начнет небольшую региональную войну. Именно в августе Россия вторглась в украинский Донбасс, чтобы разгромить украинские войска в Илловайске в 2014 году в начале войны. В августе 1999 года мы стали свидетелями второй войны России в Чечне, предшествовавшей приходу Путина к власти. В августе 2008 года Россия вторглась в Грузию в конфликте из-за Южной Осетии. Более того, 18 сентября в России состоятся парламентские выборы, и, хотя вполне предсказуемо, что партии Путина победят, он может мобилизовать россиян вокруг «маленькой победоносной войны» или против внешнего врага.

Причиной этой эскалации на внутренней арене может быть мотивация избирателей в Крыму поддержать «безопасность» и «правящую партию» на сентябрьских выборах. Победы нужны Путину, чтобы обеспечить успех своей партии «Единая Россия», заявил лидер российской оппозиционной партии ПАРНАС Михаил Касьянов в интервью Radio Poland. «Ему нужна некая легитимность за пределами России, чтобы оставаться у власти. Значит, ему нужно найти внешнего врага. И он это действительно нашел и озвучил. США, страны Балтии, Польша и Украина — вот направления, на которые сейчас нацелена кремлевская пропаганда.Путину нужны победы. К сожалению, Украина сейчас является площадкой для такой активности », — подчеркнул он.

Ряд экспертов считают, что Путин, скорее всего, поднимет ставки, поигрывая мускулами и добиваясь уступок от Запада в области дипломатии. Основная цель должна заключаться в отмене западных санкций за счет усиления давления на ЕС. Европейские лидеры заявляют, что санкции не могут быть отменены, если Минское мирное соглашение по войне на востоке Украины не будет выполнено. Пока Россия и ее ставленники на Донбассе не выполняют условия перемирия, Москва, возможно, пытается переложить ответственность за это на Украину.

По условиям сделки Украина обязуется предоставить региону Донбасса особый статус, помиловать боевиков (иностранных (русских), не включенных здесь) и организовать выборы. Но Киев заявляет, что это невозможно сделать, поскольку Россия не выполняет свои собственные обязательства, не возвращает контроль над восточной границей Украины и продолжает поставлять своих доверенных лиц на Донбасс.

Тем временем на Донбассе наблюдается всплеск насилия с увеличением потерь, около 30 украинских солдат были убиты в июле.Это самое большое число погибших за месяц с момента последнего соглашения о прекращении огня в феврале 2015 года.

Тот факт, что Минское перемирие не работает, также подтолкнул Россию к эскалации конфликта. Тактика Украины и Запада заключалась в том, чтобы заставить Москву прекратить военную агрессию с помощью экономических санкций. Но пока эта тактика не сработала, так как мира нет, а боевые действия на Донбассе нарастают.

Самая большая цель Путина — не дать Украине добиться успеха после Майдана, чтобы не допустить аналогичного восстания в России.Новая эскалация произошла за несколько недель до 25-й годовщины независимости Украины от Советского Союза, и, очевидно, из Москвы, которая приходится на 24 августа. Кроме того, возник риск нового вторжения, когда экономика Украины демонстрирует признаки восстановления: рост ВВП год оценивается примерно в 1%, инфляция упала с 60% до примерно 6%, национальная валюта стабилизировалась, дефицит бюджета сокращается. Но теперь макроэкономические данные Украины могут быть поколеблены последней эскалацией конфликта с Россией.И легко увидеть, что намерение Кремля может заключаться в том, чтобы снова дестабилизировать Украину.

Чтобы дестабилизировать Украину, преследуя эту цель, Москве необходимо поддерживать «теплый» конфликт, поскольку у нее нет достаточных ресурсов для запуска «горячего» конфликта, одновременно занимаясь сирийской войной и другими проблемами. И поскольку конфликт между Украиной и Россией не будет урегулирован, Москва останется важным игроком в международных мирных переговорах, что является большой амбицией Путина.

В то же время, поигрывая военными мускулами, Москва ведет опасную игру на международном уровне.Россия посылает сигнал Западу, угрожая еще большей эскалацией в регионе. Утверждая, что нынешний мирный процесс не продвигается вперед, и повышая ставки, Путин хочет получить для него преимущество прямо сейчас.

Похожая версия была представлена ​​Александром Бауновым, старшим юристом Московского центра Карнеги. «Пока руководство России использует историю о крымских диверсантах как ультиматум своим западным партнерам по переговорам по Украине», — написал он.

Это означает, что Москва демонстрирует готовность разрешить конфликт военными средствами, обвиняя плохое продвижение в мирном урегулировании. В конечном итоге Россия хочет, чтобы Запад простил ее аннексию Крыма и заморозил вооруженный конфликт на востоке Украины, оставив контролируемый Россией Донбасс внутри Украины, что может быть фатальным для Киева.

Похоже, Москва не стремится к явной победе на Украине, а только пытается запугать Запад и добиться уступок. Путин считает, что тактика запугивания сработает. Его стиль — нагнетать военную напряженность перед переговорами, как он поступил в битве за Дебальцево во время переговоров в Минске в феврале 2015 года, что привело к захвату стратегического украинского города уже после подписания сделки.Запугивание вместе с государственной пропагандистской машиной, «марионетками» в других странах являются частями мощной «гибридной войны».

Новая эскалация не удивительна, поскольку Россия не выполнила свои обязательства по Минским договоренностям и, видимо, не собирается этого делать. И единственный путь, который остается у Москвы, — переложить всю ответственность на Украину. В своей логике Кремль всегда утверждает, что он конкурирует с Западом на Украине, говоря, что это не конфликт между Россией и Украиной, и что он воюет с США, а не с Украиной.Идеология антиамериканизма стала опорой путинского режима. В то же время пророссийские партии и группы в странах ЕС, такие как Французский национальный фронт, распространяют эти идеи в Европе.

Итак, Москва послала сигнал Брюсселю, Парижу и Берлину, но также и Вашингтону. Путин заявил, что переговоры в нормандском формате, проводимые Германией и Францией, не дают результатов. Этим он предпринимает еще одну попытку вновь вовлечь США в этот вопрос, как это было на переговорах Сукров-Нуланд.

Как написал Роджер Бойс в своей статье для The Times, Путин надеется заключить сделку с США в последние месяцы президентства Обамы.И это могло быть обменом: Вашингтон отступает от Украины, а Москва сдерживает ухаживания с Турцией. «Москва рассчитывает, что Соединенные Штаты больше заботятся о том, чтобы Турция прочно вошла в НАТО, чем о сохранении противостояния из-за незаконной аннексии Крыма», — написал он.

В своих действиях Путин руководствуется своими имперскими амбициями и властолюбием не только в России, но и в регионах, которые он считает своими «сферами влияния». Даже если российская экономика и народ страдают от последствий этой эскалации, поддержка Путина среди российских избирателей остается сильной, поскольку кремлевская пропагандистская машина «промывания мозгов» продвигает националистические и экспансионистские программы и создала культ личности, подобный сталинскому, изображая Путина как « всемогущий царь », против которого существует мировой заговор.

Теперь ждем, что будет дальше после Крымского кризиса. Есть много сценариев. Но что несомненно, впереди будут жесткие переговоры и игра нервов между Россией и Западом, где Украина становится заложницей Кремля.

Тотальная война будет означать для России огромные потери, так как украинская армия намного сильнее, чем раньше, и страна готова к такому сценарию, а также будет означать ужесточение и жесткие санкции против Москвы без серьезных достижений.Хотя некоторые кремлевские националистические пропагандисты предполагают необходимость войны с Украиной. Дискредитируя Украину, демонстрируя свои военные мускулы и торгуясь с Западом по ряду геополитических вопросов, Москва хочет сохранить Украину в своей сфере влияния. Крым и Донбасс — лишь средства для достижения своей цели. Что будет дальше, во многом зависит от реакции лидеров ЕС. Это также может определить дальнейшие шаги и тактику Путина. Сильная реакция консолидированной Европы может заставить Москву отступить, а отсутствие единства и твердости может позволить Путину сделать следующий опасный шаг.

Автор: Михаил

(CC BY) Информация подготовлена ​​специально для сайта InformNapalm.org , при перепечатке и использовании материала активная ссылка на авторов и наш проект обязательна.

Крымская война — ИСТОРИЯ

Крымская война (1853-1856 гг. ) Возникла из-за угрозы России многим европейским интересам с ее давлением на Турцию.После требования российской эвакуации Дунайских княжеств британские и французские войска осадили город Севастополь в 1854 году. Кампания длилась целый год, включая Балаклавскую битву и «Атаку легкой бригады» среди ее знаменитых стычек. Столкнувшись с растущими потерями и растущим сопротивлением Австрии, Россия согласилась с условиями Парижского договора 1856 года. Отчасти запомнившаяся работой Флоренс Найтингейл для раненых, Крымская война изменила структуру власти в Европе.

Крымская война была результатом давления России на Турцию; это угрожало британским коммерческим и стратегическим интересам на Ближнем Востоке и в Индии. Франция, спровоцировавшая кризис в целях престижа, использовала войну, чтобы укрепить союз с Британией и восстановить свою военную мощь.

Англо-французские войска захватили Стамбул, а затем атаковали Россию в Черном, Балтийском, Арктическом и Тихоокеанском регионах, поддержанные морской блокадой. В сентябре 1854 года союзники высадились в Крыму, планируя уничтожить Севастополь и русский флот за шесть недель до отхода в Турцию.После победы на реке Алма они колебались; Затем русские укрепили город и атаковали союзный фланг в боях за Балаклаву и Инкерман. После ужасной зимы союзники перерезали логистику России, заняв Азовское море; затем, используя превосходную морскую логистику, они вытеснили русских из Севастополя, который пал 8–9 сентября 1855 года.

На Балтике, которая также была важным театром военных действий, союзники захватили аландскую крепость Бомарсунд в 1854 году и разрушил Свеаборг, верфь в Хельсинки, в 1855 году.В результате этих операций на театре военных действий было задержано 200 000 российских военнослужащих. Британцы готовились разрушить Кронштадт и Санкт-Петербург в 1856 году, используя бронированные военные корабли, паровые канонерские лодки и минометы.

Вынужденная смириться с поражением, Россия в январе 1856 г.

Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.